עמוד:43

בדוגמה 1 נציג מודל תכנון ליניארי שיש לו משתנה החלטה יחיד , ונראה כיצד אפשר למצוא את הפתרון האופטימלי במקרה זה . דוגמה תח - פתרון גרפי לבעיית תכנון ליניארי בעלת משתנה החלטה יחיד נתונה הבעיה הבאה ו באיור 2 . 1 מוצג התיאור הגרפי של הבעיה . נמצא את הפתרון האופטימלי בשני שלבים איור 2 . 1 התיאור הגרפי של מודל התכנון הליניארי הנתון בדוגמה 2 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר