עמוד:40

Subject to : מגבלות משקל : בתא קדמי X + X + x , + X < 14 בתא אמצעי X + X + X 312 + X < 20 בתא אחורי X + X + x + X < 20 מגבלות נפח : בתא קדמי + 700 * 2 | + 600 ^ , + 400 ^ < 7 , 000 ן ן ' ג 500 3 41 בתא אמצעי 500 ^ + 700 * + 600 ^ + 400 ^ < 10 , 000 בתא אחורי 500 ^ , + 700 ^ + 600 * + 400 ^ < 4 , 000 מגבלות משקל של כל מטעו : מטען 00 ^ 1 1 מטען X 2 / + X + X < 16 2 מטען X 3 ] + x + p £ < 25 3 מטען X 4 / + X + X 4 j Q / = 1 , 2 , 3 , 4 7 = 1 , 2 , 3 tj

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר