עמוד:36

פתרון לשאלה 1 . 9 נגדיר את משתני ההחלטה xh x , X 3 כמספר הסיבים האופטיים מכל סוג . כדי להשיג עלות הנחת סיבים מינימלית , יש למצוא את נקודת המינימום של פונקציית המטרה ! Minimize Z = 5 X + 9 ^ + 13 X 3 Subject to : 10 Xj + 15 X + 30 X < 1000 0 . 5 X + X 3 < 10 X > 0 , X > 0 , X > 0 2 3 פתרון לשאלה 1 . 10 . 1 נוסיף משתנה החלטה נוסף X עבור צלע המכלאה הריבועית השלישית . עלינו להביא 3 למקסימום את הפונקציה : Maximize Z = 271 X 1 + 4 X 2 + 4 X 3 Subject to : 2 ^ + 4 X 2 + 4 X 3 < 500 X 2 > 25 4 X 3 > 50 2 ^ X [ > 200 4 X < -4 X 2 Xj > 0 , X > 0 , X > 0 . 2 כיוון שהנוסחאות הגיאומטריות לחישוב שטח ריבוע ושטח עיגול הן שטח שטח הריבוע הריבוע yc / n nr * 2 שטח העיגול S = nr ^ fn : בכדי לקבל שטח מקסימלי של מכלאות , פונקציית המטרה שתתקבל תהיה 1 2 Z = 7 tX x + xl

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר