עמוד:32

שאלה 1 . 19 חקלאי המגדל עופות חייב לדאוג לחימום הלולים . לרשותו שני אמצעי חימום 1 בנפט או בגז . מטרתו היא כמובן , לדאוג לחימום הלולים בהוצאה המינימלית ההכרחית . הוא יודע כי כל שעה של הפעלת תנור הגז עולה לו ₪ 70 ואילו הפעלת תנור הנפט עולה לו ₪ 40 בשעה . אבל , תפוקת התנורים ופליטת המזהמים שלהם איננה זהה . בשעת פעולה אחת תנור הגז מייצר 100 , 000 קילוקלוריות ( ק"ק ) ופולט לחלל הלול 15 , 000 ליטר גז של פחמן חד-חמצני . תנור הנפט מייצר 75 , 000 ק '' ק בשעה ופולט במהלכה 30 , 000 ליטר של פחמן חד-חמצני . החקלאי יודע כי הלול חייב לקבל , ביממה , לפחות 1 , 500 , 000 ק '' ק ולא יותר מאשר 500 , 000 ליטר של פחמן חד-חמצני . כמה שעות עליו להפעיל כל תנור על-מנת לחמם את הלול בהוצאה מזערית , תוך שמירה על כך שרמת הפחמן החד-חמצני לא תחרוג מהמותר ? שאלה 1 . 20 קיבוץ מגדל בשדותיו כותנה ואבוקדו . הרווח מטונה כותנה הינו ₪ 300 ומטונה אבוקדו ₪ 500 לגידול טון כותנה דרושים 3 ; דונם קרקע , 20 מ"ק מים 250-ו ק"ג דשן . לגידול טונה אבוקדו דרושים 4 דונם קרקע , 60 מ"ק מים 300-ו ק"ג דשן . לרשות הקיבוץ עומדים 500 דונם קרקע , 4000 מ"ק מים 60-ו טונות דשן . מה עליו לגדל על מנת להבטיח רווח מירבי שאלה 1 . 21 ( רשות ) במטוס מטען שלושה תאי אחסון למטענים ? . קדמי , אמצעי ואחורי . לתאים השונים מגבלות הן בנפח והן במשקל , כמוצג בטבלה הבאה / כדי לשמור על יציבות המטוס , משקל המטען המועמס בכל אחד מהתאים צריך להתאים למשקל המותר בו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר