עמוד:26

1 , 6 סיכום בעיית החלטה המתאימה לפתרון באמצעות מודל התכנון הליניארי מחייבת שלושה מאפיינים : . 1 פונקציית מטרה ליניארית ; . 2 מציאת מינימום או מקסימום של פונקציית המטרה ( הליניארית ;( 3 . האילוצים ( על משתני ההחלטה ) הם משוואות ליניאריות . כדי לבדוק אם בעיית החלטה מסוימת מתאימה למודל הליניארי , יש לנסח אותה בצורה מתמטית , ואז לבדוק אם פונקציית המטרה וגם אילוצי הבעיה הם ליניאריים . בעיית תכנון ליניארי טיפוסית כוללת שלושה מרכיבים עיקריים : . 1 משתני החלטה ; . 2 פונקציית מטרה -,. 3 אילוצים על משתני ההחלטה . נסחו את הבעיה כבעיית תכנון ליניארי . שאלה 1 . 10 . 1 יש להוסיף מכלאה שלישית לבעיית המכלאות ( דוגמה ( 1 . 2 שצורתה תהיה ריבוע , והיקפה יהיה לכל היותר מחצית מהיקף המכלאה הריבועית הראשונה , אבל לא פחות 50-מ מטר . א . קבעו את משתני ההחלטה ; ב . הגדירו את פונקציית המטרה ן ג . נסחו את האילוצים על משתני ההחלטה ; ד . נסחו את אילוצי אי-השליליות . . 2 נניח כי באותה בעיה ( דוגמה ( 1 . 2 מוצגת דרישה ששטח המכלאות ולא היקפן יהיה מקסימלי ; האם אפשר לפתור את הבעיה בעזרת מודל תכנון ליניארי ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר