עמוד:20

. 4 הוספת אילוצי אי-שליליות אולם מגבלות אלה , הנובעות מתוך תיאור הבעיה , אינן היחידות . במקרים רבים קיימות מגבלות פתרון נוספות הנובעות מתוך המציאות עצמה אך אינן כתובות במפורש בתיאור הבעיה . לשם איתורן יש להפעיל את השכל הישר ואת הניסיון ; התעלמות מהן עלולה להביא לפתרונות שגויים . בדוגמה שלפנינו קיימת מגבלה נוספת , הנובעת מאופי משתני ההחלטה . משתני ההחלטה הם מספר הדונמים שהוקצו לכל גידול , לכן הם חייבים להיות מספרים אי-שלילייס . עובדה זו נראית טריוויאלית וברורה , אך פתרון מתמטי גרידא עלול לא להתחשב במגבלות אלו ולהפיק פתרון הכולל מספרים שליליים . משום כך יש להוסיף את אילוצי אי-השליליות : X > 0 t X > 0 אם נרכז את כל המרכיבים המתמטיים של הבעיה , נקבל ו X 2 Maximize Z = 31 500- X , + 4-600 Subject to : 18 X , + 10 A ' < 450 X 22 - ^ - > 0 3 X j + X 2 < 30 X j > 0 , x > 0 דוגמה - 1 . 2 בעיית המכלאות בחוות הסוסים בקיבוץ החליטו לבנות שתי מכלאות מגודרות . האחת ריבועית לצורך אימוני רכיבה , והשנייה מעגלית לצורך אילוף הסוסים ( ראו איור . ( 1 . 7 מכלאת אימוני הרכיבה ( הריבועית ) חייבת להיות בעלת צלע העולה על 25 מטר ( לצורך מסלול האימונים ;( היקפה של המכלאה המעגלית חייב לעלות על 200 מטר ( לצורכי האילוף . ( כל אחת מהמכלאות חייבת להיות מוקפת בגדר . לצורך הקמת המכלאות הוקצה תקציב שיאפשר הקמת גדר באורך כולל של 500 מטר ; יש להחליט כיצד ניתן לבנות את המכלאות כך שהיקפן הכולל יהיה מקסימלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר