עמוד:19

פתרון . 1 קביעת משתני החלטה החקלאי צריך להחליט כמה דונם יקצה לכל אחד משני הגידולים , לפיכך משתני ההחלטה שנבחר יהיו כמספר הדונמים המוקצים לכל גידול . נגדיר י * ו - מספר הדונמים המוקצים לעגבניות ; - X מספר הדונמים המוקצים למלפפונים . 2 . 2 הגדרת פונקציית המטרה פונקציית המטרה היא הפונקציה המחשבת את שיעור הרווח של החקלאי ' Z = 3 1500 A ' , + 4-600 X 2 י פונקציית המטרה כופלת את ןהותפוקה לדונם ברוו > 1 לטונה ] ( נתונים הלקוחים מתוך נתוני « ^ § ם ^ מו ^ י הבעיה ) ם ^ ל 1 יד ^ שהם משתני ההחלטה . . 3 קביעת האילוצים ההחלטה כפופה כמובן לכמה אילוצים על משתני ההחלטה . לפי תיאור הבעיה קיימים שלושה אילוצים : א . מגבלת מכסת המים 18 Xj + 10 A ' < 450 ב . סד כול השטח העומד לרשות החקלאי A ' , + A ' < 30 ג . מגבלת שיווק על היחס בין כמות העגבניות לכמות המלפפונים . משקל המלפפונים צריך להיות גדול משליש משקל העגבניות לשיווק , או בניסוח מתמטי ו 4 * * 24 > > 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר