עמוד:17

בחלק א של איור 1 . 6 אנו רואים את משוואת הקו הישר של האילוץ X + X , < 2 החץ שמופיע באיור מראה את הכיוון שבו נמצאים הפתרונות האפשריים , לאחר הוספת מגבלת אילוץ זה . בחלק ב של איור 1 . 6 אנו רואים את משוואת הקו הישר של האילוץ , < l . X -A גם כאן החץ שמופיע באיור מראה את הכיוון שבו נמצאים הפתרונות האפשריים לאחר הוספת מגבלת אילוץ זה . בחלק ג של איור 1 . 6 התחום המקווקו הוא התחום האפשרי המתקבל לאחר צירוף מגבלות שני האילוצים מחלק א , חלק ב ושני אילוצי האי-שליליות . שאלה 1 . 7 מהו תחום הפתרונות האפשריים המשותף לאילוצים האלה ו 2 ^ - 3 * , < 0 X 2 > 0 X ] < 2 אייר 1 . 6 תחום פתרונות אפשריים לפתרון המוגדר על-ידי 4 אילוצים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר