עמוד:15

התחום האפשרי כולל את כל הנקודות * ) י (* 1 אשר מקיימות את אי השוויון . נקודות אלה הן הנקודות הנמצאות בתוך מעגל בעל רדיוס 1 ( לפי משפט פיתגורס . ( סימן השוויון מראה כי גם המעגל עצמו כלול בתחום הפתרונות האפשריים . כפי שבוודאי הבחנתם , האילוץ המופיע בדוגמה הקודמת הוא אילוץ לא-ליניארי . ניתן לראות זאת במשוואה עצמה , הכוללת חזקות ריבועיות של משתני ההחלטה ( ולא חזקות של 1 כנדרש ) וכן בגרף המתאר את האילוץ שאינו קו ישר . תחום הפתרונות האפשריים נקבע על-ידי כמה אילוצים ליניאריים התחום האפשרי הוא התחום המשותף לכל האילוצים על הפתרון . נניח לדוגמה , כי בבעיית החלטה מסוימת נתונים האילוצים האלה ; 1 . X + X < 2 2 . x -x <\ איור 1 . 5 2 התחום האפשרי של האילוץ * , + X / < 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר