עמוד:13

האפשריים הוא חיתוך התחומים המתקבלים מכל אילוץ כזה , או , לשון אחרת , אוסף הנקודות המופיעות בתחומים האפשריים של כל האילוצים . משוואה המתארת אילוץ ליניארי היא משוואה העונה על דרישות הדומות לדרישות שהעמדנו בפני פונקציית המטרה הליניארית . ניקח לדוגמה את המשוואה הליניארית ו 2 * , + * -2 < 0 משוואה זו עונה על ההגדרה של משוואה ליניארית , ואיור 1 . 4 מתאר את האילוץ על הפתרון המקיים משוואה זו : הישר המתאר את האילוץ הוא אוסף הנקודות במישור , המקיימות את המשוואה . 2 x + x -2 = 0 קו ישר זה מחלק את המישור לשני חלקים , המסומנים באיור 1 . 4 במספרים 1 . 2-ו בצד אחד נמצאות כל הנקודות עבורן 2 x + x - 2 < 0 ובצד שני נמצאות כל הנקודות עבורן ? 2 X + X - 2 > 0 איור 1 . 4 התחום האפשרי של האילוץ 2 X + X - 2 < 0 t 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר