עמוד:11

כפי שראינו , משתני ההחלטה משמשים כמשתני פונקציית המטרה . כאשר פונקציית המטרה היא בעלת משתנה יחיד , תיאורה הגרפי הוא פשוט . באיור 1 . 3 מתוארת הפונקציה הליניארית : Z = 3 X -6 l במקרה שהפונקציה היא בעלת משתנה יחיד , הגרף המתאר את הפונקציה הוא קו ישר . שאלה 1 . 3 כיצד ייראה גרף של פונקציה לא ליניארית בעלת משתנה יחיד ? שאלה 1 . 4 איזו מן הפונקציות להלן היא ליניארית ואיזו אינה ליניארית ? א . z = X { + 2 x 2 ב . Z = X ] X + 5 ג . Z = 2 A ' + A ' 1 2 ד . Z = 5 X + 3 X -7 x 2 איור 1 . 3 התיאור הגרפי של פונקציית המטרה Z = 3 X , - 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר