עמוד:8

1 . 3 מרכיבי מודל התכנון הליניארי הבעיה של מפעל הגבינות מדגימה בעיית תכנון ליניארי אופיינית , שיש לה שני משתנים . אולם רוב הבעיות בתכנון ליניארי הן מורכבות יותר , ומכילות מספר רב של משתנים ואילוצים . בסעיף זה נדון במאפיינים הכלליים של בעיית התכנון הליניארי . בעיית תכנון ליניארי טיפוסית כוללת שלושה מרכיבים עיקריים ? . . 1 משתני החלטה ; . 2 פונקציית המטרה ( של משתני ההחלטה ;( . 3 אילוצים ( על משתני ההחלטה . ( משתני החלטה משתני החלטה מייצגים את ההחלטה שיש לקבל . פתרון בעיית ההחלטה מתמצה במציאת הערכים עבור משתני ההחלטה אשר עומדים באילוצים על משתני ההחלטה , ואשר מביאים לאופטימום את פונקציית המטרה . מספר משתני הבעיה הוא כמובן חלק חשוב בהגדרת היקף הבעיה , כמו שפתרון משוואה בת נעלם אחד פשוט יותר מפתרון מערכת משוואות עם כמה נעלמים . גם בבעיות החלטה , ככל שגדל מספר משתני ההחלטה , גדלה גם סיבוביות הפתרון . פונקציית המטרה פונקציית המטרה היא ביטוי אלגברי המייצג את המטרה העיקרית של המערכת ( בדוגמה שלנו - השגת רווח מקסימלי . ( אפשר להתייחס לפונקציית המטרה כאל כלי מתמטי אשר מקבל מצד אחד ( צד הקלט ) את משתני ההחלטה וחלק מנתוני הבעיה ( בדוגמה שלנו - הרווח מכל סוג גבינה , ( ומפיק ערך המשמש כ"ציון" עבור פתרון נתון . הערך שמפיקה הפתרונות האופטימליים של בעיית תכנון ליניארי , שתחום הפתרונות האפשריים שלה חסום ולא ריק , נמצאים על קדקוד אחד או על כמה קדקודים סמוכים , הנמצאים על אותה צלע של תחום הפתרונות האפשריים . בשלב זה נסתפק בציון המסקנה שהבאנו לעיל ולא נמשיך לעסוק בה ? בפרקים הבאים היא תהיה הבסיס לפתרון בעיות תכנון ליניארי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר