עמוד:4

לפיכך חייב להתקיים אי-השוויון הזה י ( 3 ) 200 ^ + 300 X 2 < 180 , 000 באופן דומה , דרושים 800 * , מיליליטר חלב כדי לייצר v'p X 2 גבינה רגילה , ו- ' ג 700 מיליליטר חלב כדי לייצר X ק"ג גבינת שמנת . לפיכך , כמות החלב הכוללת לה נזדקק תהיה : ( 4 ) 800 X 1 + 700 X 2 ובגלל מגבלת כמות החלב העומדת לרשותנו , חייב להתקיים אי-השוויון הזה : ( 5 ) 800 X 1 + 700 X 2 < 560 , 000 שאלה 1 . 1 כיצד ישתנו האילוצים בשני המקרים האלה ו א . כמות השמנת מוגבלת 200 , 000-ל מיליליטר . ב . כמות החלב הדרושה ליצור ק '' ג גבינת שמנת היא 500 מיליליטר . ד . אילוצי אי-שליליות ברור לנו כי לא נייצר כמויות שליליות של מוצר כלשהו . כלומר , חייבים להתקיים אי-השוויוניס האלה : (&) A j > 0 , X > 0 2 אי-שוויונים אלה נקראים אילוצי אי-שליליות . לפיכך , הבעיה היא למצוא את הערכים של X - ) X שיקיימו ! 2 / Maximize Z = 2 X { + 4 X 2 Subject to : זוהי דוגמה אופיינית לבעיית תכנון ליניארי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר