עמוד:V

פתח דבר חקר ביצועים הוא תחום מדעי מתמטי , העוסק בפתרון בעיות מעשיות באמצעות ייצוגן במודלים מתמטיים . רוב היישומים של חקר הביצועים עוסקים בפתרון בעיות אופטימיזציה . השלבים העיקריים בפתרון בעיה בגישת חקר הביצועים הם : . 1 בניית מודל מתמטי המתאר את המרכיבים המהותיים של הבעיה . . 2 פיתוח אלגוריתמים לפתרון הבעיה כפי שהיא מיוצגת במודל . . 3 שימוש באלגוריתם לפתרון של המודל המתמטי . . 4 ניתוח הפתרון ובדיקת ישימותו לבעיה המעשית . החלק הראשון של הספר ( פרקים ( 1-2 מציג את המושגים והעקרונות הבסיסיים של תכנון ליניארי , שהוא הענף המרכזי של חקר הביצועים . החלק השני של הספר ( פרקים ( 3-6 עוסק בבעיות אופטימיזציה הקשורות לתורת הגרפים והרשתות , שהוא תחום המשותף למדעי המחשב ולחקר ביצועים . הספר מיועד לתלמידי החטיבה העליונה , הלומדים את יחידת הלימוד החמישית לבגרות במדעי המחשב . תודתנו נתונה למפמ"ר למדעי המחשב , ד '' ר אבי כהן , ולצוות הפיקוח , שתרמו מזמנם ומניסיונם להכוונה ולפיקוח על תהליך הפיתוח וההפעלה הניסויית של הספר ושל תכנית הלימודים שעליה הוא מבוסס . תודתנו נתונה גם למורות ולתלמידים שהשתתפו בהפעלה הניסויית של תכנית הלימודים . צוות הפיתוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר