עמוד:IV

פרק . 5 בעיית המסלול הקצר ביותר 211 5 . 1 דוגמאות של בעיית המסלול הקצר ביותר 211 5 . 2 גרסאות שונות של בעיית המסלול הקצר ביותר 214 5 . 3 הגדרה פורמלית של בעיית המסלול הקצר 218 5 . 4 מסלולים אופטימליים ברשת מקדקוד המקור ליתר הקדקודים - אלגוריתם דיקסטרה 229 5 . 5 סריקת גרף לרוחב 250 ( BFS ) 5 . 6 סריקת גרף לעומק 265 ( DFS ) 5 . 7 מיון טופולוגי 287 5 . 8 מציאת המסלולים הקצרים ביותר בין כל הזוגות 303 5 . 9 פתרונות לשאלות נבחרות 323 פרק . 6 עץ פורש מינימלי 326 6 . 1 הצגת הבעיה 326 6 . 2 עצים - הגדרות ותכונות יסוד 329 6 . 3 האלגוריתם של קרוסקל ( Kruskal ) למציאת עץ פורש מינימלי 332 6 . 4 האלגוריתם של פרים 344 ( Prim ) ^ N \ y 6 . 5 D ^ n 1 D O 356 6 p

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר