עמוד:III

תוכן העניינים עמוד פרק . 1 מודל התכנון הליניארי 1 1 . 1 דוגמה לבעיית תכנון ליניארי ( תיאור מילולי ) 2 1 . 2 ניסוח מתמטי של בעיית תכנון ליניארי 3 1 . 3 מרכיבי מודל התכנון הליניארי 8 1 . 4 ההנחות עליהן מבוסס מודל התכנון הליניארי 10 1 . 5 דוגמאות לניסוח בעיות תכנון ליניארי 18 1 . 6 סיכום 26 1 . 7 פתרונות לשאלות נבחרות 33 פרק . 2 פתרון של בעיות תכנון ליניארי 41 2 . 1 פתרון גרפי לבעיית תכנון ליניארי 42 2 . 2 שיטת הסימפלקס 64 2 . 3 פתרונות לשאלות נבחרות 80 פרק . 3 בעיית התובלה 91 3 . 1 הצגת הבעיה 91 3 . 2 הצגת בעיית התובלה כבעיית תכנון ליניארי 98 3 . 3 שיטת סימפלקס מקוצרת לבעיית התובלה 105 3 . 4 פתרונות לשאלות נבחרות 126 3 . 5 שאלות נוספות 146 פרק . 4 מודלים של זרימה אופטימלית ברשתות 150 4 . 1 דוגמאות של בעיות זרימה ברשתות 150 4 . 2 מונחים לדיון בבעיות זרימה ברשתות 151 4 . 3 סקירת מבני נתונים שונים לייצוג גרפים ורשתות 168 4 . 4 מטריצת מסלולים 188 4 . 5 פתרונות לשאלות נבחרות 208

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר