עמוד:II

כתיבה ראובן חוטובלי שולה שצמן אלון סלפק עריכה מקצועית שולה שצמן ייעוץ אקדמי ודידקטי ד"ר ציפורה ארליך ( פרקים ( 2-1 ד"ר צבי פירסט ( פרקים ( 6-3 קריאה וייעוץ אתי מנשה חייט אסתר דורית כץ אבנר רובין עריכה לשונית אילנה גולן אראלה ברילנט איורים אירית אשר ספר זה יצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך , התרבות והספורט והמרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי ע"ש עמוס דה-שליט . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגרי מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב ממדור זכויות יוצרים של המרכז לטכנולוגיה חינוכית . מק"ט 103425 משרד החינוך האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטח ) המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי ע"ש עמוס דה-שליט האוניברסיטה הפתוחה בית-הספר לטכנולוגיה מהדורת ניסוי © מהדורת תשס"ד . 2004 - כל הזכויות שמורות . בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת-אביב , ת"ד , 39513 תל-אביב . 61394 The Centre For Educational Technology , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , Tel-Aviv , 61394 . Printed in Israel .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר