עמוד:14

זיהוי מילים נרדפות ואזכורים כמסייעים לקריאה לשיקול דעתה של המורה " לעתים קיימת שאיפה להימנע מחזרות לקסיקליות ולהשתמש באוצר מילים מגוון ובמילים נרדפות . גיוון כזה יכול להועיל לקורא , כשמילה אחת אינה ברורה לו , והאחרת מסייעת לו להפיק משמעות . אולם השימוש במונחים שונים לציון אותו מאוזכר עשוי להיות דווקא גורם מעכב ומכשיל , גורם שאינו מקדם את ההבנה אלא מפריע . "לה ע"פ כהן , א' ולבנת , ז' . ( 2011 ) שפת המקצועות : ידע לשוני וביטויו במקצועות לימוד שונים בחטיבת הביניים . סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועדת שפה ואוריינות ( http : // education . academy . ac . il ) מדברים במשפט השני . ההסקה כאן היא גם הגיונית וגם לשונית ( מילה מאותה משפחת מילים , מאותו שורש : מזבלה - זבל . ( שואלים : כמה חלקים יש במשפט ? מה הקשר בין שני המשפטים ( מילות הקישור 'בכל זאת' רומזות לניגוד - למרות הכמויות הפחותות של הזבל המזבלה הפכה למטרד ?( אילו מילים אחרות היה אפשר להגיד כדי לבטא את הניגוד הזה ( למרות זאת , אף על פי ?( .. בזוגות קוראים את המשפט השלישי ופועלים באותן דרכים שבהן השתמשו בקריאה של המשפטים הקודמים : מבררים מילים לא מוכרות ( למשל : מהו 'אתר , (? 'הפסולת מנסחים את המשפט במילים אחרות ( משלהם או מתוך הטקסט . ( מכיוון שעובדים בזוגות הרי שהניסוח ייעשה תחילה במשותף בעל פה , ואחר כך כל אחד מבני הזוג יכתוב במחברת . קושרים את המידע למשפטים הקודמים . הערה דידקטית : אפשר להמשיך את הפעילות באופן דומה עד לסוף הפסקה , בשילוב של פעילות בזוגות ובמליאה . אבל אם אפשר להתרשם שאופן הפעולה הזה מובן לתלמידים , מוצע להפסיק את הפעילות בשלב הזה . במליאה מנסחים יחד "המלצות לפעולה" המיועדות לקריאה של קטעים קשים / מורכבים בטקסט . פעולת הניסוח תכלול תהליך רפלקטיבי על מה שהתלמידים עשו במהלך העבודה שלהם . הם יכולים להעלות את התובנות שלהם מהמהלך הזה ולהציע , למשל : כדאי לקרוא עם חבר , כדאי להתעכב על מילים לא ברורות ולנסות לברר מה משמעותן , כדאי להתעכב על חלקים במשפט שמראים קשר מסוים ביניהם ( כמו 'בכל . ( 'זאת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר