עמוד:4

מהלך ההוראה הטקסט 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "חירייה" הכנה לקריאת הטקסט ( צפייה בסרטון ) 9 . . . . . . . . . . . . קריאת הטקסט 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אחרי קריאת הטקסט 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בחינת הבעיה המרכזית העולה מן הטקסט 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . חלוקת הטקסט כאמצעי להבנה 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אסטרטגיות לקריאה של טקסט מידע 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . זיהוי מילים נרדפות ואזכורים כמסייעים לקריאה ( לבחירה ) 14 . . . . . פסקת הסיום 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סיכום 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צפייה חוזרת בסרטון ( לבחירה ) 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הטקסט נבחר הן בגלל חשיבות תוכנו והן מכיוון שהקריאה בו מזמנת אסטרטגיות מגוונות , האופייניות ( בחלקן ) לטקסטים למטרות מידוע והסבר . הטקסט המופיע כאן הוא בלשון הכותב ( בלי עיבוד ) אך הוא אינו במלואו , השמטנו חלקים ממנו בגלל אורכו . שיקולים בבחירת הסרטון "הר השינוי הגדול - חירייה" סרטון האנימציה סוקר בקצרה ובדרך ידידותית את ההיסטוריה של אתר חירייה וממחיש את השינוי שחל באתר במהלך 20 השנים האחרונות . הסרטון זכה בפרס ראשון בעולם בתחרות מטעם האו"ם ( בתחום פעילויות למען איכות הסביבה . ( הצפייה בסרטון עשויה לעזור בהבנת הרקע של הטקסט המרכזי ביחידה , רקע שנמסר בקיצור בטקסט אך "מקבל חיים" בסרטון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר