מתוך:  > ממטרד למשאב > מבוא

עמוד:2

מ ב ו א במרכז היחידה - קידום אסטרטגיות להתמודדות עם קריאה והבנה של טקסט מידע ארוך . המטרה של טקסט מידע היא להעביר מידע לאחרים באופן מדויק , בהיר ומובן . הנושאים שטקסט מידע עוסק בהם לקוחים מתחומים שונים , אבל כל הטקסטים המידעיים עוסקים בעובדות , בתופעות , ברעיונות , במושגים ובתהליכים : הם מציגים , מפרטים ומסבירים אותם ואת הקשרים ביניהם . בדרך-כלל בטקסטים כאלה אין הבעת דעה אישית , רצון , בקשה , דרישה או רגשות של הכותב . טקסט המידע נוטה לאובייקטיביות , אף כי יש לזכור שבכל כתיבה משתקפת במידה מסוימת עמדתו של הכותב . בדרך כלל , טקסט המידע עונה על שאלות אופייניות , כגון : מה זה ? מה הרעיון ? מה התופעה ? איך זה מתהווה ? איך זה פועל ? ממה זה מורכב ? מדוע זה כך ? ממה זה נובע ? ) מתוך : עיין ערך : לשון , הבנה והבעה . שרה אבינון הוצאת מטח ( ביחידה זו אנחנו מפגישים את התלמידים עם טקסטים העוסקים באתר חירייה . אתר חירייה הפך ממפגע למשאב . מתל אשפה לפארק מיחזור , אשר בו פועלים תחנת מעבר לפסולת ומפעלי מיחזור , וכן מרכז לחינוך סביבתי שאליו מגיעים בכל שנה למעלה מ- 100 , 000 מבקרים . ועוד באתר - ופארק אריאל שרון , ריאה ירוקה בת 8 , 000 דונמים . הטקסט המרכזי שיפגשו התלמידים ביחידה זו התפרסם בכתב העת " , "עיניים בגיליון המוקדש כולו לנושא " . "זבל לשון הטקסט הזה אופיינית לטקסטים המופיעים בספרי לימוד ובכתבי עת לילדים : הטקסט עמוס , מניח שלקוראים יש ידע מוקדם שלא בהכרח קיים , יש בו שימוש בשמות ובמונחים בלתי מוכרים . ביחידה זו נדגים כיצד אפשר להתגבר על המכשולים האלה בדרך להבנת טקסט מסוג זה . יעדים בחינוך לשוני הפעלת אסטרטגיות להתמודדות עם טקסט מידע ארוך , באמצעות הכרת כמה מאפיינים של טקסט מידע : - ניסוח בלשון עובדתית דחוסה ללא עודפות . - שימוש במילות קישור לציון יחסים לוגיים : כיוון , עוד , ובכל זאת . - אזכורים . - פסקת סיום מסכמת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר