עמוד:346

ף חיכוך מקדם סטטי 195 , 191 מקדם קינטי 191 חלקיק 336 ט טבלת מק 1 ם-זמו 20 ' טווח מד 19 טרנספורמציה של גלילאו גליליי עבור מהיחת 78 עבור תא 1 צה 80 יחידה 11 15 , 11 E יחסות , עקרון ה 264 _ ייחוס מערכת 260 , 77 מערכת _ אינרציאלית 264 , 263 , 259 כאוס 258 כוח ( ות ) 161 , 156 אינטראקציה ( פעולה ותגובה ) 186 , 169 אלסטי 160 ארוך טווח 182 חיכוך קינטי 197 , 192 , 189 חיכוך סטטי 197 , 196 , 195 חיצוני 182 כובד ( שמקורו בארץ ) 159 מגע 182 מתיחות 173 נורמלי 185 עילוי 170 פנימי 182 צנטריפטלי 307 רכיב צנטריפטלי 321 רכיב משיקי 321 תרשים 182 , 177 _ ^ מאזני כפות 229 קפיץ 158 מהייות בשפת יום יום 42 גודל 42 , 25 _ וקט 1 ר 130 , 128 _ יחידות 25 _ בתנועה קצובה לאורך קו ישר 25 זוויתית 310 חויתית תעית 323 יחסית 78 ממוצעת 35 , 33 תעית 37 מומנט של כוח 337 גודל 339 מטוטלת חרוטית ( קונית ) 313 פוקו 260 פשוטה ( מתמטית ) 322 מטר 14 מכניקה 11 מנוף 341 מסה ביחסות פרטית 224 התמדית 223 יחידות 223 _ כובדית 229

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר