עמוד:345

ספתח העניינים א אדהזיה 190 אוילר , הקירוב הסטנדרטי של , 256 אורך 13 אטווד , מכונת , 248 אינטראקציה 168 אימפטוס 149 אינרציה - ראו התמדה אלסטיות 160 , 156 אריסטו 148 , 67 ב בלימה 243 מרחק 241 _ גוף נקודתי 17 גלגלת 198 גלילאו גליליי 296 , 264 , 68 , 21 גרף 20 מהירות-זמן 76 , 48 , 41 מקום-הזמן 76 , 50 , 28 , 20 תא 1 צה-זמן 76 , 76 דה-וינצ ' י , לאונרדו 197 דטרמיניזם 257 דיאגרמת פיזור 20 דינמומטר 157 דינמיקה 147 דרך 22 11 mian אופרטיבית 11 הוק חוק 160 _ רובוט 160 העתק 108 , 49 , 45 , 23 גודל ה _ 23 העתקה מקבילה 336 וקטור _ 127 , 108 התמדה בציר מסוים 166 תנאי ל 182 , 165 ו וקט 1 ר ( ים ) 108 חיבור _ 9-על י כלל המשולש 111 חיבור _ על-פי כלל המקבילית 112 חיבור _ על-פי רכיבים קרטזיים 121 חיסור 115 _ כפל _ בסקלר 116 נגדי 114 רכיבי 118 _ שוויון 110 _ ז זמן 12 מחזור 309 זרוע הכוח 338 זריקה אופקית 293 אנכית 62 משופעת 298 , 293 טווח 299

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר