עמוד:343

שאלות , תרגילים ובעיות סעיף : 2 שיווי-משקל של גוף קשיח סעיף : 2 . 1 התוהים לשיווי-משקל של גוף קשיה . 1 בכל אחד מששת האיורים א-ו שלפניכם מסורטט מוט שאורכו n \ yn . 1 . 2 m את המומנט ( גודל וסימן אלגברי , על פי הסכם הסימנים שבגוף הפרק ) שנוצר על ידי כוח שגודלו , F = 150 N סביב הקצה השמאלי 0 של המוט . . 2 מוט AB שאורכו 1 m ומשקלו ניתן להזנחה נתמך ממרכזו על ידי נקודת משען ( ציר . ( במרחק 10 cm מה צצה B תלוי גוף שמשקלו , 20 N ובמרחק 20 cm מה קצה B תלוי גוף שמשקלו 50 N ( ראו איור . ( א . מהו גודל הכוח האנכי F שיש להפעיל בקצה A של המוט , כדי להחזיק את המוט בשיווי-משקל ? ב . אם נקודת התליה של אחד משני הגופים תועתק ימינה ( קרוב יותר לקצה , ( B האם הכוח האנכי שיש ההפעיל בקצה A כדי להחזיק את המוט בשיווי-מש קל יהיה קטן מהכוח שחישבת בסעיף א , גדול ממנו או שווה לו ? נמקו . . 3 מוט AB שאורכו תז 1 ומשקלו ניתן להזנחה נתמך במרכזו על ידי נקודת משען . במרחק 20 cm מהקצה B תלוי גוף . על הקצה השני של המוט מפעילים כוח שגודלו , F = 30 N כדי להחזיק את הגוף התלוי בשיווי משקל ( ראו איור א . ( \ א . חשבו את משקל הגוף בשתי דרכים : ( 1 ) על ידי חישוב מומנטים ביחס לנקודת המשען . ( 2 ) על ידי חישוב מומנטים ביחס לנקודה . A ב . מפעילים על הקצה A של המוט כוח שגודלו , F = 30 N אך הפעם בזווית של 45 ° לאנך ( ראו איור ב . ( איוו א

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר