עמוד:340

דוגמה : 1 מוט AB שאורכו 1 . 2 m ומשקלו ניתן להזנחה נתמך במרכזו על ידי נקודת משען . 0 במרחק 30 cm מקצהו הימני , , B של המוט תלויה משקולת . כדי שהמערכת תהיה בשיווי-משקל , מפעילים באמצעות דינמומטר , על קצהו השמאלי , כוח שגודלו = 40 N וכיוונו ניצב למוט ( איור 3 א . ( א . חשבו את משקל המשקולת . ב . מטים את הדינמומטר כך שהוא יוצר זווית בת 45 ° עם הכיוון האנכי , והם הפעם מפעילים באמצעותו כוח בן 40 N ( איור 4 א . ( האם המוט יישאר בשיווי-משקל ? אם כן - נמקו . אם לא - קבעו אם המשקולת תעלה או תרד . פתרון : א . על המוט , שהוא גוף קשיח , פועלים שלושה כוחות ( איור 3 ב : ( המתיחות בחוט שעליו תלויה המשקולת , השווה למשקלה , , w של המשקולת , הכוח F שמפעיל הדינמומטר , והכוח הנורמלי , א , שמפעילה נקודת המשען על המוט כלפי מעלה . כוח נורמלי זה "מתאים את עצמו " כך שמתקיים התנאי הראשון לשיווי-משקל לגבי הכוחות הפועלים על המוט . מהמשוואה המתקבלת מתנאי זה לא נוכל לחשבו את משקל המשקולת . נרשום את המשוואה המתקבלת מהתנאי השני לשיווי-משקל של גוף קשיח . נחשבו את המומנטים ביחס לנקודת המשען : 0 ה הכוח F שמפעיל הדינמומטר נוטה לסובב את המוט נגד-מגמת-השעון . נבחר במגמת-סיבוב זו כחיובית . המו מנט ביחס m : 0-ל 0 . 6 = 24 N r = 40 T = F F F משקל המשקולת , , 1 * נוטה לסובב את המוט במגמת-השעון , זוהי מגמה שלילית . המומנט ביחס 0-ל ( כאשר המשקל w נמדד בניוטונים r =-w 0 . 3 N ? m : ( x =-w w w x , D ] D 1 Dn ביחס 0-ל של הכוח הנורמלי שנקודת המשען מפעילה הוא אפס , כי הזרוע שלו שווה לאפס . ' N עתה נרשום את התנאי השני לשיווי-משקל של גוף קשיח עבור המערכת : It = 0 = > 24-w 0 . 3 = 0 = > w = 80 N איור : 3 המערכת במצב שהדינמוסטר jyy למוט

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר