עמוד:337

1 שיווי-משקל של גוף קשיח 2 . 1 התנאים לשיווי-סשקל של גוף קשייו בפרק ג דנו במצבי התמדה של חלקיקים . אמרנו שם כי התנאי להתמדה של חלקיק : חלקיק נמצא במצב התמדה כאשר השקול של כל הכוחות החיצוניים הפועלים עליו שווה לאפס , כלומר כאשר IF = 0 אם הכוחות פועלים במישור , אפשר להמיר את הקשר הווקטורי הזה בשני קשרים אלגבריים : ; IF = 0 IF = 0 ( פרק ; 1 עמוד . ( 165 אם הכוחות פועלים במרחב , ולא במישור אחד , יש להוסיף : . IF = 0 זהו תנאי מספיק לשיווי-משקל של חלקיקים , כלומר כאשר עוסקים באופים הנעים בהשפעת כוחות הנחתכים בנקודה אחת , אך הוא אינו מספיק כאשר עוסקים באופים קשיחים . עבור גוף קשית תנאי זה מכונה התנאי הראשון להתמדה . נדון עתה בתנאי השני להתמדה של גוף קשיח . באיור 1 מוצגות במבט על שתי גלגלות המונחות על לוח עץ אופקי , וכל אחת מהן מחוברת ללוח העץ באמצעות ציר 0 הניצב ללוח העץ . כל גלגלת יכולה להסתובב סביב הציר שלה . באיור 1 א פועל כוח T על הגלגלת . הציר 0 אינו מאפשר לגלגלת לנוע בכיוון הכוח - T הוא מפעיל על הגלגלת כוח נורמלי N בכיוון מנוגד ל- T כיוון שקווי הפעולה של שני הכוחות עוברים דרך הציר , הגלגלת אינה מסתובבת , והיא במצב שיווי-משקל בהתאם לתנאי הראשון לשיווי-משקל : . IF = 0 DA באיור 1 ב פועלים על הגלגלת כוחות המקיימים את התנאי ; IF = 0 אולם הגלגלת אינה בשיווי-משקל - היא מתחילה להסתובב . כדי להבין את התנאי השני לשיווי-משקל של גוף קשיח , עלינו להתוודות תחילה למונח "מומנט של כוח . " איור : 1 כוחות והיכולים לפעול » ל גלגלת

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר