עמוד:331

. 42 מכונית מתחילה לנסוע ברגע £ = 0 על כביש ישר , וברגע t = 24 s היא נכנסת בנקודה B לכביש מעגלי המקיף כיכר ( איור א . ( ברגעים 28 ש 33 , ' ש ' ו 39 ש ' חולפת המכונית בנקודות , C ס ו- E בהתאמה . באיור ב מוצג גרף של גודל מהירות המכונית כפונקציה של הזמן . א . לגבי תנועת המכונית על הקטע הישר של הכביש : ( 1 ) מתי תאוצת המכונית היא חיובית , מתי היא שלילית , ומתי היא שווה לאפס ? נמקו . ( 2 ) מתי בערך , תאוצת המכונית מרבית ? ( 3 ) האם הדרך שעוברת המכונית מרגע yx \ 1 v t = 5 s , t = Us גדולה מהדרך מרגע t = 16 s עד רגע , t = 20 s קטנה ממנה או שווה לה ? נמקו . ב . לגבי כל אחד מהקטעים CD , BC ו- : DE האם יש למכונית תאוצה ? אם לא - הסבירו מדוע . אם כן - ( 1 ) האם יש לתאוצה רכיב רדיאלי ? הסבירו . ( 2 ) האם יש לתאוצה רכיב משיקי ? אם לא - נמקו . אם כן - האם רכיב זה בכיוון המהירות או מנוגד לה ? נמקו . ג . חשבו את היקף הכיכר . . 43 באיור א מתואר מסלול מרוצים של מכוניות , המורכב משלושה קטעים ישרים : , EF-1 CD , AB ומשני קטעים מעגליים : . DE 1 BC באיור ב מוצג גרף המתאר את גודל המהירות של המכונית המנצחת במרוץ , כפונקציה של הזמן . א . ( 1 ) באילו קטעים תאוצת המכונית היא משיקית בלבד , ובאילו קטעים היא רדיאלית בלבד ? נמקו . איור נ ( לתרגיל ( 42 איוו ב איור א איוו א

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר