עמוד:330

. 36 לפניך תרשים עקבות של גוף הנע מנקודה A לנקודה . G קטע המסלול ABCD הוא ישר , וקטע המסלול DEFG הוא קשת של מעגל שמרכזו . 0 א . העתיקו את האיור , וסרטטו בו את וקטורי המהירות , התאוצה והכוח השקול בכל אחת מהנקודות c , B F-1 , E ( התייחסו לכיווני הווקטורים ולא לגודליהם . ( הסבירו כיצד קבעתם את כיוונו של כל וקטור . ב . ( 1 ) האם גודל המהירות בנקודה B שווה לגודל המהירות בנקודה , c גדול ממנו או קטן ממנו ? נמקו . ( 2 ) האם גודל התאוצה בנקודה B שווה לגודל התאוצה בנקודה , c גדול ממנו או קטן ממנו ? נמקו . . 11 תרגילי סיכום תרגילים 45 - 37 מיועדים לתרגול אינטגרטיבי , וכהכנה לבחינה מסכמת של הפרק . . 37 שני גופים נזרקים אופקית באותו רגע מאותו גובה . גוף אחד נזרק ימינה במהירות התחלתית שגודלה 10 מ \' ש , ' והאחר שמאלה במהירות התחלתית שגודלה 20 מ \' ש . ' תארו את תנועתו של הגוף שנזרק ימינה ביחס לגוף שנזרק שמאלה . . 38 מצאו את זמן המחזור של ל 1 ו ; ן המקיף את כדור הארץ בגובה נמוך מאוד ( כלומר רדיוס המסלול המעגלי שווה לרדיוס כדור הארץ , שהוא בקירוב 6 , 370 ק " מ . ( . 39 מהי המהירות המינימלית בראש המדרון הדרושה לרוכב האופנוע כדי שיצליח בקפיצתו ? ( הזניחו את ממדי האופנוע ( . . 40 תנועת כדור הארץ במסלול מעגלי סביב השמש נגרמת בהשפעת כוח הכבידה שמפעילה השמש על הארץ . כוח זה מכוון לעבר השמש . מדוע כדור הארץ אינו נע בהשפעת כוח זה לעבר השמש ומתנגש בה ? . 41 גוף שמסתו 0 . 4 ק " ג קשור בשני חוטים אל מוט אנכי . מסובבים את המערכת בתדירות של שני סיבובים בשנייה , כך שהמוט מהווה ציר סיבוב , ושני החוטים מתוחים . א . מצאו את מתיחותו של כל אחד משני החוטים . ב . מסובבים את המערכת כך שהמתיחות בחוט התחתון שווה לאפס , אך המרחק בין הגוף לבין החוט נשאר 0 . 3 מ . ' ( 1 ) האם תדירות הסיבוב קטנה משני סיבובים לשניייה , גדולה ממנה או שווה לה ? נמקו מתוך שיקול דעת . ( 2 ) חשבו את תדירות הסיבוב . ג . מה יהיה המרחק בין הגוף לבין המוט אם תדירות הסיבוב תהיה 0 . 75 סיבובים בשנייה ? ד . ענו על סעיף ג אם התדירות שווה לחצי סיבוב בשנייה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר