עמוד:329

. 32 מה צריכה להיות זווית ההטיה של כנפי מטוס אשר תנועתו קצובה , והוא משלים סיבוב מעגלי אופקי שרדיוסו 2 ק " מ במשך 2 דקות ? . 33 כאשר מכונית שמסתה דת נוסעת במעלה כביש ישר משופע שזווית שיפועו ( ביחס למישור האופקי ) היא , 0 מתקיים W ) T \ . N = mg ? cos 9 \ מדוע קשר זה אינו נכון לגבי אותה מכונית הנוסעת על כביש מעגלי ששפתו החיצונית גבוהה משפתו הפנימית , כך שהכביש נטוי לרוחבו בזווית ? 0 סעיף : 2 . 2 תנועה מעגלית ' KW קצובה . 34 בכל אחד משלושת האיורים מתואר אותו כדור הקשור אל חוט קל . באיור א הכדור מוחזק במנוחה באמצעות כוח אופקי , F ומתיחות החוט היא ן . 7 כאיור ב הכדור נמצא רגעית בקצה הקשת המעגלית שלאורכה הוא מתנודד , ומתיחות החוט היא cr באיור ג הכדור נע במעגל אופקי , ומתיחות החוט היא . r בכל 3 המקרים החוט יוצר אותה זווית a עם הכיוון האנכי . א . לגבי כל אחד מן האיורים קבעו מהו הכיוון ( או מהם הכיוונים ) שבו סכום רכיבי הכוחות שווה לאפס . ב . בטאו באמצעות נתוני השאלה את : ( 1 ) יחס המתיחויות . T / r 2 ( 2 ) יחס המתיחויות . 1 / 1 י 3 . 35 כדור מסתובב בתוך חישוק במסלול מעגלי אנכי . C-1 A הן קצות הקוטר האנכי , D -1 B הן קצות הקוטר האופקי . א . מדוע מהירות הכדור קטנה עם תנועת הכדור מ- A ל- c וגדלה עם תנועת הכדור מ- C ל- ? A ב . היכן מתאפסת התאוצה המשיקית והיכן היא מרבית ? מהו ערכה המרבי של התאוצה המשיקית ? ג . היכן התאוצה הרדיאלית מזערית והיכן היא מרבית ? נמקו . ד . רדיוס מסלול התנועה הוא בת , 0 . 5 מסת הגוף , 0 . 3 kg וגדלי מהירויות הכדור בנקודות 61 n E-i C , B , A מ \' ש , ' 5 . 1 מ \' ש 4 , ' מ \' ש ' 5 . 57 1 מ \' ש ' בהתאמה . מצאו את גודל הכוח הנורמלי בכל אחת מנקודות אלה . איור א איור ג איור ב

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר