עמוד:326

. 19 לוח מלבני חסר חיכוך ABCD יוצר זווית בת 30 ° עם המישור האופקי . הנקודה E נמצאת במרחק 2 . 5 m מהצלע DA ובמרחק 1 . 5 m מהצלע CD של הלוח . א . מן הנקודה E משוחרר ממנוחה כדור קטן . כעבור כמה זמן מגיע הכדור לצלע ? DA ב . במקרה אחר נזרק הכדור מן הנקודה E במהירות v 0 שמאלה , בכיוון מקביל ל . BC ( 1 ) ציינו את כל הכוחות הפועלים על הכדור בעת תנועתו על הלוח . ( 2 ) מהי צורת מסלול הכדור על הלוח ? הסבירו . ( 3 ) מה צריך להיות גודל המהירות v כדי שהכדור יגיע 0 לנקודה ס ? ( 4 ) מה יהיה אז גודל מהירות הכדור בנקודה ? D סעיף : 2 . 1 תו . ועה מעגלית קצובה . 20 גוף שמסתו 0 . 5 ק " ג נע בתנועה קצובה במסלול מעגלי שרדיוסו 2 מ , ' במהירות שגודלה 4 \ 'מ ש . ' א . הסבירו את משמעות המשפט "גוף נע בתנועה מעגלית קצובה . " ב . מהם כיווני מהירותו , תאוצתו , והכוח השקול הפועל עליו ? ג . חשבו את : ( 1 ) גודלי תאוצתו והכוח השקול הפועל עליו . ( 2 ) זמן המחזור ותדירות הסיבוב של הגוף . ( 3 ) מהירותו הזוויתית של הגוף . . 21 הירח נע בקירוב בתנועה מעגלית קצובה . הוא משלים מעגל סביב הארץ במשך 27 . 3 יממות . מרחק הירח מהארץ הוא 10 א 3 . 84 מטר . א . חשב ? את תאוצת הירח בתנועת ? סביב הארץ . ב . פי כמה גדולה תאוצת הנפילה החופשית על פני הארץ מתאוצת הירח ? . f הירח מפנה כל הזמן את אותו "צד " שלו אל הארץ . האם הירח מסתובב סביב צירו ? אם לא - נמקו . אם כן - ציינו מהו זמן מחזור סבוב הירח סביב צירו , הסבירו את תשובתכם . . 22 נער מסובב כדור במסלול מעגלי במישור אנכי באמצעות חוט שאורכו 0 . 6 מ ' ומסתו זניחה . גובה מרכז המעגל 0 מעל הקרקע הוא 1 . 2 מ A . ' היא הנקודה הגבוהה ביותר במסלול המעגלי , ומהירות הכדור בנקודה זו 2 . 5 \ 'מ ש c . ' היא הנקודה הנמוכה ביותר , והנקודות B ו ס נמצאות בקצות הקוטר האופקי ( ראו איור . ( מהירות הכדור בנקודה E היא 3 . 5 מ \' ש . ' א . מה יהיו סוגי התנועה ( זריקה אנכית , זריקה אופקית , זריקה משופעת ) אם הנער ישחרר את החוט בנקודות , c , B , A ס ו- ? E סרטטו תרשימים איכותיים של מסלולי התנועה בכל אחד מחמשת המקרים . ב . מהו המרחק האופקי בין הנקודה בה פוגע הכדור בקרקע לבין מרכז המעגל : ( 1 ) כאשר הכדור משוחרר מהנקודה ? A ( 2 ) כאשר הכדור משוחרר מהנקודה ? E . 23 בכל אחת מהתנועות המעגליות שלפניך , קבעו איזה סוג של כוח גורם לתנועה המעגלית : א . לוףן המקיף את כדור הארץ ; ב . אלקטרון הנע סביב פרוטון באטום המימן ; ג . כבסים המסתובבים בקצב קבוע עם התוף במכונת כביסה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר