עמוד:325

. 8 מטוס טס ימינה במהירות אופקית קבועה . בהיותו מעל נקודה A שוחררה פצצה מן המטוס . הפצצה פגעה בקרקע כאשר המטוס היה מעל נקודה . B היכן פגעה הפצצה בקרקע ? ( בחר באפשרות הנכונה : ( ( 1 ) בנקודה הנמצאת משמאל לנקודה . A ( 2 ) בנקודה . A ( 3 ) בנקודה הנמצאת בין np : m . B-1 Am ( 4 ) בנקודה . B ( 5 ) בנקודה הנמצאת מימין לנקודה . B . 9 ענו על שאלה 8 אם התנגדות האוויר אינה זניחה . . 10 מטוס טס אופקית במהירות קבועה , ומשחרר שתי פצצות בהפרש זמן מסוים . צופה מביט מן הצד על שתי הפצצות ( לפני פגיעתן בקרקע , בעודן באוויר . ( האם שתי הפצצות נראות לצופה האחת מתחת לשנייה ? הסבירו . . 11 מפציץ טס אופקית בגובה 1 , 280 מ ' במהירות שגודלה 360 ק " מ \ שעה בעקבותיה של משאית שגודל מהירותה 90 ק " מ \ שעה . א . באיזה מרחק אופקי מאחורי המשאית על הטייס לשחרר פצצה על מנת שתפגע במשאית ? ב . כמה זמן מרגע שחרור הפצצה עומד לרשותו של נהג המשאית כדי לשנות את כיוון תנועתו ? סעיף : 1 . 2 זריקה משופעת . 12 כחר-רגל נבעט במהירות 20 מ \' ש ' בזווית 30 ° ביחס לאופק . א . מהם רכיביה הקרטזיים של המהירות ההתחלתית ? ב . מהו הגובה המרבי אליו מגיע הכדור ? ג . באיזה מרחק ממקום הבעיטה יחזור הכדור לקרקע ? . 13 שחקן חובט בכדור הנמצא על צוק בזווית 40 ° מעל לכיוון האופקי , במהירות התחלתית של 35 מ \' ש . ' א . כעבור כמה זמן יגיע הכדור לגובה המרבי ? ב . מהו הגובה המרבי מעל נקודת המוצא ? ג . כעבור כמה זמן מגיע הכדור לרמתו ההתחלתית ? ד . איזה מרחק אופקי עובר הכדור במשך זמן זה ? ה . מצאו את מקום הכדור ומהירותו כעבור 6-1 3 , 2 ש . ' . 14 שחקן חובט בכדור בזווית של 30 ° מעל לאופק באמצעות אלה . שחקן שני תופס את הכדור ברוחק 100 מ ' ממקום החבטה , ובאותו גובה בו הכדור נחבט . א . מה היה גודל מהירותו ההתחלתית של הכדור ? ב . מה היה גודל מהירות הכדור ברגע תפיסתו ? . 15 מפציץ הצולל בזווית 30 ° ביחס לאופק משחרר פצצה בגובה 1 , 000 מ ' הפוגעת בקרקע 5 ש' לאחר שחרורה . א . מהי מהירות המטוס ? ב . איזה מרחק אופקי עוברת הפצצה ? ג . מהי מהירות הפצצה ( גודל וכיוון ) ברגע פגיעתה בקרקע ? . 16 באיזו זווית יש לזרוק אבן במהירות התחלתית שגודלה 15 מ \' ש , ' על מנת שטווח הזריקה יהיה 20 מ ?' . 17 כדור נזרק כלפי מעלה מקרון רכבת הנוסעת במהירות קבועה . תאר את תנועת הכדור - א . מנקודת ראותו של צופה הנמצא בקרון . ב . מנקודת ראותו של צופה הנמצא על הקרקע . סעיף : 1 . 3 תנועה בהשפעת כווק קבוע . 18 מגג בניין שגובהו 5 מ ' מעל הקרקע , נזרק בכיוון אופקי כדור שמסתו if 1 0 . 1 במהירות שגודלה . v = 5 m / s בנוסף לכוח הכובד , פועל על הכדור גם 0 כוח אופקי קבוע שגודלו 0 . 4 ניוטון בכיוון . v א . באיזה מרחק מרגלי הבניין פוגע הכדור בקרקע ? ב . מה הייתה צורת מסלול התנועה ( ישר , פרבולה , היפרבולה , מסלול אחר ) אילו הכדור היה משוחרר באותם תנאים ( כאשר פועל הכוח האופקי ) ממנוחה ?

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר