עמוד:321

הרכיב המשיקי , a של התאוצה מבטא את קצב שינוי המהירות הנובע משינוי גודל המהירות , מפני שגודלו של Av ' הוא שינוי בגודל המהירות . גודל התאוצה : הערה : אילו היינו מנתחים תנועה מעגלית שבה גודל המהירות הולך וקטן , היינו מקבלים את הרכיב imn a לכיוון T המהירות אחורה" ) . (" ג . הכוח בתנועה מעגלית שאינה קצובה - גזירה מתמטית באופן דומה לפירוק התאוצה לרכיב צנטריפטלי ולרכיב משיקי , נוח לפרק גם את הכוח השקול לרכיבים בכיוונים אלה ( איור . ( 24 על פי החוק השני של ניוטון , התאוצה a מכוונת בכיוון הכוח השקול IF הפועל על הגוף . הביטוי לגודלו של הרכיב הצנטריפטלי של הכוח זהה לביטוי בתנועה מעגלית קצובה ( נוסחה . (( 29 ) רכיב זה גורם לשינוי כיוון המהירות . הרכיב המשיקי של nnn מקיים ( בתוקף החוק השני של ניוטון ) את הקשר : הרכיב המשיקי של הכוח השקול משנה את גודל המהירות . אם הרכיב המשיק של הכוח פועל בכיוון מהירות הגוף , אזי הוא מגדיל את המהירות , ואם כיוונו מנוגד לכיוון המהירות אזי הוא מקטין אותה . הכוח בתנועה מעגלית שאינה קצובה : רכיב הכוח המשיק למעגל גורם לשינוי גודל המהירות , והרכיב הניצב למעגל גורם לשינויי כיוון המהירות . בתנועה מעגלית קצובה הכוח מאונך לכיוון המהירות , הוא אינו משנה את גודלה . איוו : 24 הכוה בתו . ועה מעגלית שבה המהירות הולכת וגדלה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר