עמוד:318

2 . 2 תנועה מעגלית שאינה קצובה לא כל תנועה מעגלית היא קצובה . נדון עתה במקרה כללי , בו המהירות משתנה לא רק בכיוונה , אלא גם בגודלה . א . התאוצה בתנועה מעגלית שאינה קצובה - תוצאות ניסויים תיאור ניסוי : מערכת ניסוי כוללת דסקית אופקית , הניתנת לסיבוב באמצעות מנוע חשמלי , ומד טווח המחובר למחשב . עוקבים באמצעות מד הטווח אחר תנועתה של נקודה מסוימת על הדסקית , כלומר מודדים את מקומה במרווחי זמן שווים . תוצאות הניסוי : בתרשימים 22 מתועדות עקבותיה של הנקודה : באיור 22 א - מיד לאחר שהמנוע החשמלי הופעל , והדסקית החלה להסתובב ולהגביר מהירותה . באיור 22 ב - זמן מה לאחר הפעלת המנוע , כאשר מהירות הדסקית התייצבה . באיור 22 ג - לאחר כיבוי המנוע החשמלי , כאשר מהירות הדסקית הלכה וקטנה , עד שהדסקית נעצרה . בהעדר חיכוך , יש רק מהירות אתת ( הנתונה בנוסחה ( ג (( בה מכונית יכולה להשלים את תנועתה לאורך כביש מעגלי נטוי . במציאות , מכוניות נכנסות לעקומה במהירויות שונות . הדבר מתאפשר הודות לכוח החיכוך ( הפועל במישור הכביש לעבר השפה הנמוכה של הכביש או לעבר השפה הגבוהה שלו , ( ובהתאם למהירות המכונית , מותאם גודלו של כוח החיכוך הסטטי לערך שבין 0 לבץ ^ ו , / כך ששקול הכוחות בכיוון הרדיאלי ( סכום הרכיבים האופקיים של הכוח הנורמלי ושל כוח החיכוך ) שווה ל- . mv 2 / R נוסחה ( ג ) מבטאת גם את זווית ההטיה של כנפי מטוס הטס במהירות שגודלה v לאורך קשת מעגלית אופקית שרדיוסה , R או של ציפור . מערך הכוחות הפועלים על המטוס ועל הציפור ( איור ( 21 דומה למערך הכוחות הפועלים על מכונית הנוסעת על כביש נטוי , אלא שבמקום הכוח הנורמלי שהכביש מפעיל על המכונית - מפעיל האוויר כוח עילוי דינמי ( המצויין באיור 21 באות ק . ( איור niyun : 21 מעגליות באוויר

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר