עמוד:311

הערות : ( 0 . 1 היא אות יוונית - אומגה . . 2 לנקודות שונות על המדחף יכולות להיות מהירויות שונות , אולם תנועתן של כל נקודות המדחף מתוארת על ידי גודל יחיד - המהירות החייתית . . 3 "מהירות " היא גודל וקטורי , ו " מהיחת הזוויתית " ( כפי שהגדרנו לעיל ) היא גודל סקלרי . . 4 נהוג לבחור ברדיאן כיחידה של , A 9 לכן ביחידות si המהירות הזוויתית נמדדת ברדיאנים \ שנייה . rad / s - לדוגמה , המשמעות שמהירותו הזוויתית של גוף היא בת 2 רדיאנים \ שנייה : הקו המחבר אותו עם מרכז המעגל חולף בכל שנייה על פני זווית בת 2 רדיאנים . מאחר וגודל המבוטא ב " רדיאן " הוא מספר טהור , מותר להשתמש ביחידה s כיחידת המהירות הזוויתית . נזכיר מהו רדיאן : זווית מרכזית במעגל היא בת 1 rad אם היא נשענת על קשת שאורכה שווה לרדיוס המעגל . לדוגמה , אם זווית מרכזית במעגל היא בת 2 רדיאנים , משמעות הדבר שהיא נשענת על קשת שאורכה כפול מרדיוס המעגל . f י / ין & ל' ? co yvA'ns ;) ' DA / \ ' *\ 2 n 2 v > >\ Mtt > ti nt >\ jA 2 tj > r > \\ t fo v LAn'rW | ' 2 'O / yW / 7 כאשר הגוף משלים סיבוב אחד בתנועה מעגלית קצובה , אזי : גודל המהירות : מהירותו הזוויתית : ( כי הקו המחבר את הגוף עם מרכז המעגל עובר בפרק הזמן ד על פני , 360 ° כלומר 271 רדיאנים . ( משתי המשוואות האחרונות נקבל : מנוסחה ( 33 ) רואים כי גודל מהירותה הקווית של נקודה על המדחף נמצא ביחס ישר לרדיוס הסיבוב . באמצעות נוסחאות ( 31 ) , ( 30 ) ( 33 ) -ו אפשר לקשור בין המהירות הזוויתית ( נ ( 0 לבין הגדלים המאפיינים את מחזוריות התנועה ( f-1 T ) „ r 1- 27 r rr - ( 34 ) a > = 27 rf = - j לעתים נרצה לבטא את התאוצה הצנטריפטלית שלגוף שתנועתו מעגלית קצובה באמצעות , ( 0 או ^ או T במקום . v לשם כך נשתמש בקשרים ( 33 ) ( 34 ) -ו ונקבל : ( 28 ) -מ : / 7 toB / על-פי ( 35 ) התאוצה הרדיאלית נמצאת מצד אחד ביחס הפוך לרדיוס המסלול ( 2 / JR ) ומצד שני ביחס ישר ' לרדיוס . ( w fl ) כיצד תיישבו "סתירה " זו ?

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר