עמוד:309

פרק הזמן הדרוש כדי שהגוף ישלים סיבוב אחד מכונה זמן המחזור של rwunn המעגלית הקצובה , והוא יסומן באות זמן" . 7 מחזור " הוא גודל המאפיין תנועות מחזוריות . תנועות מחזוריות אינן מוגבלות למסלול מעגלי דווקא ; תנועת כוכבי הלכת סביב השמש ( מסלול תנועתם הוא אליפסה , ( תנועת משקולת המתנודדת על קפיץ אנכי , תנודות ילד בנדנדה , ותנועות רבות אחרות הן מחזוריות . הגדרת המושג "תנועה מחזורית בזמן " ( בתנועה לאורך מסלול כלשהו : ( תנועתו של גוף היא מחזורית בזמן אם קיים פרק זמן , , 7 כך שלכל רגע t שנבחר , הגוף יימצא ברגעים t ( t + T ) - } בדיוק באותו מקום . בלשון מתמטית : P ( t ) = P ( t + T ) לכל כאשר P ( t ) מציינו את מקום ( position ) הגוף ברגע x : nnyn . 1 אם קיים פרק זמן 7 המקיים את תנאי המחזוריות , אזי גם אינסוף הערכים ... , 37 , 27 מקיימים אותו . . 2 בתנועה מחזורית , פרק הזמן 7 הקצר ביותר המקיים את קריטריון המחזוריות נקרא זמן המחזור של התנועה . בנוסף לזמן המחזור מקובל להשתמש במאפיין נוסף של תנועה מחזורית . הגדרת המושג "תדירות " - . ( frequency ) התדירות , , / של גוף שתנועתו מחזורית מוגדרת כמספר המחזורים שהגוף מבצע ביחידת זמן . מהגדרות המושגים "זמן מחזור " ו " תדיתת " נובע הקשר ביניהם : ( 30 ) ביחידות si התדירות נמדדת במחזורים \ שנייה . יחידה זו נקראת הרץ , Hz - לזכרו של היינריך הרץ . כאשר גוף נע לאורך מעגל בתנועה קצובה , הוא עובר במהלך סיבוב אחד דרך שאורכה שווה להיקף המעגל , , 2 KR איוו / jj / yp nyun : 12 לאורך מעגל היא מחזורית

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר