עמוד:308

ונקודה את כיוון התנועה של הלווין ועל ידי כך "מכתיב" לו לנוע במסלול מעגלי . את כוח הכובד בדוגמה זו ניתן לכנות כוח צנטריפטלי , אך אין מדובר בכוח נוסף - הכוח היחיד הפועל על הלווין הוא כוח הכובד . את החוק השני של ניוטון עבור גודל הכוח השקול נכתוב כך : נסכם : כאשר גוף נע בתנועה מעגלית קצובה אזי : א . וקטור המהירות ניצב לרדיוס המעגל בכל נקודה . ב . לגוף יש תאוצה , כיוונה בכל נקודה לעבר מרכז המעגל , וגודלה : ג . על הגוף פועל כוח ( שקול , ( כיוונו בכל נקודה לעבר מרכז המעגל , וגודלו , IF מקיים את הקשר : R 2 j _ ZF = - R j ? ד . תנועה מעגלית קצובה כתנועה מחזורית נניח כי הכדור המוצג באיור 12 נע בתנועה מעגלית קצובה . לאחר שהשלים סיבוב אחד , הוא חוזר שוב ושוב על התנועה שביצע בסיבוב זה . למה מתכוונים בדיוק כאשר אומרים "תנועת הכדור חוזרת על עצמה ?" נבחר t = 0 ברגע בו הכדור חולף בנקודה 0 ( באחד מסיבוביו . ( נניח שמשך הזמן הדרוש כדי שהכדור ישלים מסלול מעגלי אחד הוא 3 ש . ' כעבור 3 ש ' נוספות הכדור יחלוף שוב בנקודה . 0 יתר על כן , ברגע 4 = t ש' למשל , הכדור יימצא בדיוק בנקודה שבה היה ברגע ' ty 1 = t וכי . ' נכליל ונאמר כי הכדור נמצא ברגעים t-1 t + 3 בדיוק באותו מקום , וזאת לגבי כל רגע 1 rm \ y t . לכן נאמר כי תנועה מעגלית קצובה היא תנועה מחזורית . ???! איור : 11 המהירות , התאוצה והנוח השקול w'rnm nyuro קצונה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר