עמוד:304

2 . 1 תנועה מעגלית קצובה א . המהירות בתנועה מעגלית קצובה בתנועה מעגלית קצובה , כבכל תנועה , המהירות משיקה למסלול התנועה ( פרק ב איור , ( 26 לכן היא מאונכת בכל נקודה לרדיוס המתאים ( איור . ( 7 ב . התאוצה בתנועה מעגלית קצובה ? ffcW T ) 2 \ $ >'> Mttih-l T ) t >)) f < Z t > JQj \\ t Plcn \ לגוף יש תאוצה בשעה שמהירותו משתנה . התאוצה היא קצב שינוי המהירות ( ראו נוסחה ( 19 ) בפרק ב . ( מהירות עשויה להשתנות גם בכיוונה וגם בגודלה , כמו למשל בזריקה משופעת , או רק בגודלה - מכונית מואצת על כביש ישר , או רק בכיוונה - תנועה קצובה לאורך מסלול עקום . בכל המקרים האלה מדובר בגופים מואצים . . 2 תנועה מעגלית נחקור עתה תנועת גופים במסלולים מעגליים . דוגמאות : תנועת פטיש לפני שהספורטאי מטיל אותו למרחק , תנועת ילד המסתובב בקרוסלה , תנועת מכונית הנוסעת על קטע כביש שצורתו קשת מעגלית . בטיפול בתנועת גופים בקרבת כדור הארץ התבססנו על החוק השני של ניוטון ועל הכוח ( כוח הכובד , ( mg הפועל על הגוף , וחישבנו את תאוצתו , מהירותו , ומקומו בכל רגע . ידיעת מקומו של הגוף כפונקציה של הזמן איפשרה לנו ללמוד על מסלול תנועתו ולבטאו באמצעות קשר מתמטי . את הטיפול בתנועה מעגלית נעשה בדרך שהיא במובן מסוים הפוכה : נתבסס על כך שגוף נע במסלול ידוע - מעגל , ועל-פי אופי התנועה נלמד על הכוח השקול הפועל על הגוף . גם בטיפול בתנועה המעגלית נלך מן הקל אל הכבד : תחילה נצטמצם לתנועה מעגלית שבה וקטור המהירות קבוע בגודלו ; תנועה זו מכונה תנועה מעגלית קצובה . ולאחר מכן נעסוק בתנועה מעגלית שבה המהירות משתנה גם בגודלה . איור : 7 המהירות JI'V WD nyum קצובה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר