עמוד:300

דוגמה : 2 פיתוח ביטוי מתמטי עבור טווח הזריקה R גוף נזרק בכיוון משופע במהירות שגודלה , v וכיוונה בזווית 6 עם הכיוון האופקי . בטאו את טווח הזריקה , , R 0 0 באמצעות ו- . 6 י פתרון : נציב בנוסחה y = 0 ( 21 ) ונחשב את הזמן : nNiiwDV זו שני פתרונות : האחד p ucf i מתאים לרגע הזריקה ( הגוף אכן היה ברגע t = 0 בנקודה ששיעורה האנכי הוא . ( y = 0 הפתרון השני t = - ^ — מתאים לשאלה "כמה זמן לאחר הזריקה יימצא הגוף ב- . " y = 0 g נציב את הביטוי ל- t במשוואה ( 17 ) ונקבל : 2 נסתייע בקשר הטריגונומטרי sin 2 a = 2 since cosa ונקבל כי טווח הזריקה מקיים : rmpoD '/?& מעניינות נובעות מהביטוי שמצאנו עבור טווח הזריקה : . 1 כאשר זורקים גוף בזוויות שונות , אך במהירויות התחלתיות שוות בגודלן , טווח הזריקה המרבי מתקבל עבור זווית זריקה בת 45 ° ( איור . ( 5 הסבר : בתנאים אלה , הגודל היחיד המשתנה בנוסחה ( ב ) הוא , 9 לכן הערך המרבי של # מתקבל כאשר 0 sin 29 מרבי , כלומר 29 = 1 וז . 81 לכן . 6 = 45 ° 0 0 0 איור : 5 מסלולי onyun ש > גופים שמרקו במהירויות בעלות וגדלים שווים אך כיותים 0 'im

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר