עמוד:296

ג . התנועה הדו-סמדית הגדרת המושגים "מסלול תנועה " ו " משוואת מסלול תנועה : " מסלול תנועה של גוף הוא הקו המורכב מאוסף כל הנקודות שבהן הגוף הנע עובר . משוואת מסלול תנועתו של הגוף היא קשר מתמטי בין x לבין y המתאים למסלול התנועה . ' 7 \\ t fa W . JK ^ dW ^ ^ nbJQj Di >\ JAn f 1 rcW > Mc !!( 2 W V כאשר גוף נזרק בכיוון אופקי , הרכיב האופקי x של המקום ברגע כלשהו t ניתן על-ידי משוואה , ( 4 ) והרכיב האנכי y של המקום באותו רגע ניתן על-ידי משוואה . ( 8 ) כדי למצוא את הקשר y tx / ' j נחלץ את r ממשוואה , ( 4 ) ונציב את הביטוי המתקבל במשוואה : ( 8 ) , r y ^ VDV nopn ( 9 ) nNiiwD ולכן זו משוואת מסלול התנועה . נסמן את המקדם של ח ; במשוואה ( g / 2 v 2 ) ( 9 ) באות . A התבנית המתמטית של מסלול התנועה IWND , y = Ax x > n A 0 2 קבוע ( לזריקה מסוימת . ( זו משוואת פרבולה , שהתבנית המתמטית הכללית שלה היא כידוע . y = AX + Bx + c מאחר שבמקרה שלנו , x > 0 מהווה המסלול רק ענף של פרבולה חצי" ) פרבולה , (" שקודקודה בנקודה שממנה הגוף נזרק . מסלול תנועתו של גוף שנזרק אופקית הוא פרבולה . גלילאו גליליי נודע כאדם הראשון שמצא שמסלול תנועתו של גוף נזרק הוא פרבולה . מהירות הגוף : נבטא את מהירות הגוף v ( t ) באמצעות רכיביה v ו- v אותם למדנו למצוא . U'X . 3 > V GTOOJ n / xxon / oiona קו א 1 כי inx

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר