עמוד:295

התנועה האופקית על הגוף פועל כוח הכובד בלבד , לכן . XF = 0 מכאן , a = 0 כלומר גוף שנזרק אופקית נמצא במצב התמדה בכיוון אופקי . הרכיב האופקי של המהירות , , v קבוע , לכן אפשר לבטא את הרכיב האופקי של המקום על ידי . x = x + v ? t הרכיב 0 x x האופקי של המהירות שווה בכל רגע למהירות v בה הגוף נזרק ( איור 2 ב , v = v , ( ובחרנו את מערכת הצירים כך x 0 0 ש- , x = 0 לכן מתקבל t . x = v 0 S 7 ' JJM 7 , W / JJJ / 7 בכיוון אנכי פועל על הגוף כוח הכובד ( בלבד . IF = mg ;( לכן בכיוון זה תאוצתו קבועה , וגודלה ; g ביחס לציר ה-ץ שבחרנו כאשר גוף נע לאורך קו ישר בתאוצה קבועה , מהירותו בכל רגע ניתנת על-ידי הנוסחה . v = v + at בזריקה אופקית 0 רכיב התאוצה בכיוון האנכי כאמור קבוע , לכן נוכל לכתוב . v = v + a t נציב בנוסחה האחרונה v = o ( הגוף אמנם O y y Oy y נזרק במהירות התחלתית v שונה מאפס , אך כאן אנו מסתכלים רק על הרכיבים האנכיים , והרכיב האנכי של המהירות 0 ההתחלתית שווה לאפס (! ו- a = + g ונקבל כי הרכיב האנכי של המהירות ברגע / ניתן על-ידי ? v = gt באופן דומה אפשר y y להראות כי . y = I gt סיכום הנוסחאות שמצאנו , המותאמות למערכת הצירים שבחרנו : n ) n ) wor \ שרשמנו לגבי הרכיבים האופקיים והאנכיים מכילות את כל המידע על אודות גופים הנזרקים בכיוון אופקי . מדובר בשתי מערכות נפרדות של משוואות , כאשר הפרמטר היחיד המשותף להן הוא הזמן . / משך הזמן מרגע זריקתו של גוף עד פגיעתו בקרקע אינו תלוי במהירות v שבה הגוף נזרק . על-פי נוסחה ( 8 ) משך 0 זמן זה תלוי אך ורק בגובה מקום הזריקה מעל הקרקע , כפי שאפשר לראות גם מאיור . 1 מטוס משחרר פצצות : באיור 3 מתואר מפציץ המשחרר "שרשרת " של פצצות כפי שנצפית מהקרקע . כל פצצה משוחררת ברגע אחר , אולם המטוס והפצצות ( לפני פגיעתן בקרקע ) נראים לאורך קו אנכי . נסביר זאת : כל פצצה נזרקת אופקית במהירות התחלתית השווה למהירות המטוס , לכן כל הפצצות נעות בכיוון אופקי בדיוק במהירות המטוס , בין אם הן נמצאות עדיין בבטן המטוס ובין אם הן כבר הוטלו . לכן המטוס והפצצות נמצאים בכל רגע לאורך אותו קו אנכי .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר