עמוד:294

שקול קבוע ( כוח כובד ) שכיוונו כלפי מטה , ומהחוק השני של ניוטון . תיאור תנועתו שלגוף שנזרק אופקית היא הצגת פונקציות מקום-זמן , y ( t ) , pr-s 7 n '/ W , r ( t ) ותאוצה-זמן , . a ( t ) אולם , בהסתמך על כך שהתנועה האופקית והתנועה האנכית אינן תלויות זו בזו , נוכל לטפל בנפרד בכל אחת מתנועות אלה . ב . התנועה האופקית והתנועה האנכית איור 2 א מתאר את מסלול תנועתו של גוף שנזרק בכיוון אופקי . בחרנו מערכת צירים במישור התנועה שראשיתה בנקודת הזריקה , הכיוון החיובי של הציר x בכיוון המהירות ההתחלתית , והציר y אנכי , ולשם נוחות בחרנו את כיוונו החיובי כלפי מטה . רגע הזריקה ייבחר כרגע = 0 " נפרק " את וקטור מקום הגוף , , r לרכיביו הקרטזיים , y-1 x ואת המהירות , - , v לרכיבים קרטזיים , v 1 v בפרט את y * המהירות ההתחלתית , , v לרכיבים שיסומנו v 0 ו- . v 0 את התאוצה , a "נפרק " לרכיבים a ו- . a ' איוו : 2 מ 0 לול תנועתו , ומהירותו של גוף שנזרק אופקית איוו : 1 עקבותיהם במרווחי זמן שווים של גוף rvpgix piuiy ושל גוף ששוחרר באותו זמן ממו . וחה

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר