עמוד:291

פרקה תנועהבמישור . 1 נפילה חופשית בקרבת הארץ ( תנועת קלעים ) 293 .... זריקה אופקית 293 1 . 2 זריקה משופעת 298 1 . 3 תנועה בהשפעת כוח קבוע כלשהו 302 . 2 תנועה מעגלית 304 2 . 1 תנועה מעונית קצובה 304 2 . 2 תנועה מעגלית שאינה קצובה 318 שאלות , תרגילים ובעיות 324

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר