עמוד:284

. 111 תרגילי העמקה והרחבה תרגילים 91- 83 מיועדים להעמקה ולהרחבה . התרגילים המסומנים ב- & אינם בתכנית הלימודים של בית הספר התיכון . . 83 התבוננו באיור של שאלה 42 ( המשטח נטול חיכוך . ( א . בטאו , באמצעות F , M ו- , m את גודל הכוח N 2 ^ שבו התיבה הראשונה דוחפת את השנייה . ב . הראו כ ^ << כאשר . m << ^ 1 2 ^^ . 84 * באיור מוצגות עקבותיה של מטוטלת פשוטה במרווחי זמן שווים . א . מהו כיוון וקטור התאוצה של המשקולת כאשר היא חולפת בנקודה , A שהיא הנקודה הנמוכה ביותר של המסלול ? ב . מהם שני הכוחות הפועלים על משקולת המטוטלת ? דו האם הכוחות שווים בגודלם ברגע שהמשקולת חולפת בנקודה ? A אם כן - נמקו . אם לא - איזה משני הכוחות גדול יותר ? נמקו . Rfp a מסתו של גוף A שווה ל- , 3 kg ושל גוף , B המונח על גוף . 1 kg , A מקדם החיכוך ( הסטטי והקינטי ) בין כל המשטחים הוא . 0 . 25 חשבו את גודלו של כוח F הדרוש כדי למשוך את גוף A שמאלה במהירות קבועה . . 86 גוף שמסתו M מונח על משטח אופקי . מחברים לגוף מוט , ומושכים את המוט על ידי כוח אופקי קבוע F החיכוך בין הגוף למשטח הוא 1 נתון . f < Fo א . באיזה כוח מושך המוט את הגוף ( כלומר מהי המתיחות בקצהו השמאלי של המוט ) אם מסת המוט ניתנת להזנחה ? נמקו . ב . אם מסת המוט , דת , אינה ניתנת להזנחה : ( 1 ) האם הכוח שבו המוט מושך את הגוף קטן מ- , F שווה לו או גדול ממנו ? נמקו . ( 2 ) בטאו באמצעות נתוני השאלה את המתיחות בקצה השמאלי של המוט . ( 3 ) הראו כי ככל שמסת המוט קטנה - המתיחויות בשני קצות המוט הולכות ומתקרבות זו לזו . ג . הראו כי אם ניתן להזניח את מסת המוט , מתלכדת התשובה לסעיף ב ( 2 ) עם התשובה לסעיף א . ד . הראו כי אם f = F ( הגוף נע במהירות קבועה ) אזי מתיחויות המוט בשני קצותיו שוות ( בין אם מסת המוט זניחה ובין אם לאו . (

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר