עמוד:283

. 79 מסת החוט s במערכת המתוארת באיור ניתנת t להזנחה , וכן החיכוך בין החוט לבין הגלגלת . מסותיהם של שלושת גופים , וכן מסת החבל , s רשומות באיור . 2 א . אדם אוחז בגלגלת ( אינו מאפשר לה להסתובב ) ומצמיד את החוט לגלגלת , כך שהוא אינו יכול להחליק עליה . חשבו את המתיחות בקצה העליון ( A ) של החבל , ואת המתיחות בקצהו התחתון . ( B ) ב . ענו על סעיף א עבור המצב שבו המערכת משוחררת . . 80 מניחים גופים B-1 A על משטח משופע שזווית שיפועו 30 ° ומפעילים על הגוף A כוח F בכיוון מעלה המשטח המשופע . מסות הגופים B-1 A הן = 2 kg 1 m = 3 kg ל" בהתאמה . החיכוך בין הגופים והמשטח ניתן להזנחה . א . : F = 25 N DN ( 1 ) האם מערכת רודפים תישאר במנוחה ? אם בן - נמקו . אם לא - לאיזה כיוון תנוע מערכת שני האופים - במעלה המשטח או במורד שלו ? נמקו . ( 2 ) מהו הכוח ( גידל וכיוון ) שגוף B מפעיל על ? A ( 3 ) האם גוף A מפעיל כוח על ? B אם לא - נמקו . אם כן - מהו כוח זה ( גודל וכיוון . ( ב . ענה על סעיפים ( 3 ) - ( 1 ) לעיל . = 15 NDN . 81 במערכת המכנית המוצגת באיור החיכוך בין הגופים לבין המשטחים ניתן להזנחה . המערכת משוחררת ממנוחה . א . לאיזה כיוון תתחיל המערכת לנוע ? נמקו . ב . חשבו את גודל תאוצת המערכת . ג . חשכו את הכוח שהגלגלת מפעילה על החוט . . 82 באיור מוצגת גלגלת המחוברת לתקרה ועליה עובר חבל . אב , שמסתו , 70 kg עומד במנוחה על הרצפה ואוחז בחבל . בנו , שמסתו , 60 kg נתלה בקצהו האחר של החבל , וגם הוא נמצא במנוחה . הזניחו את מסת החבל , את מסת הגלגלת ואת כוחות החיכוך . א . חשבו את גודל הכוח שהרצפה מפעילה על האב . הבן מתחיל לטפס במעלה החבל בתאוצה קבועה של 0 . 25 m / s 2 ביחס לרצפה . האב נשאר במנוחה על הרצפה . ב . האם הכוח שהרצפה מפעילה על האב במקרה זה גדול מהכוח שחישבת בסעיף א , קטן ממנו או שווה לו ? נמקו . q חשבו את המתיחות בחבל בזמן תנועתו של הכן במעלה החבל . ד . חשבו את התאוצה הקטנה ביותר שבה הבן צריך לטפס כמעלה החבל , כדי שהאב יתרומם מהרצפה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר