עמוד:282

לפניכם טבלת מהירות-זמן של הגוף . א . סרטטו גרף מהירות-זמן של הגוף . ב . מצאו בעזרת הגרף את תאוצת הגוף . ג . האם יש תיכון בין המשטח לבין הגוף ? אם לא - נמקו . אם כן - חשבו את מקדם החיכוך ביניהם . ד . כמה זמן לפני רגע ^ = 0 יצא הגוף לדרכו ( ממנוחה ?( . 75 שרשרת ( שמסתה אינה זניחה ) מחליקה ללא חיכוך משולחן כלפי מטה , כמתואר באיור . מהו סוג התנועה של החלק האנכי של השרשרת ( שוות מהירות , שוות תאוצה , תאוצה הולכת וגדלה , תאוצה הולכת וקטנה או אחרת ?( נמקו . . 76 חשבו את מתיחות החוט s במערכת המתוארת 1 באיור . הזניחו את החיכוך בין הגופים לבין השולחן , ואת מסות החוטים . . 77 במערכת המתוארת באיור , המשקולת שמסיתה m אינה משנה את גובהה . מסות הגלגלות והחוטים ניתנים להזנחה . חשבו את : א . תאוצת המשקולת שמסתה 3 ק " ג . ב . המסה . m . 78 באיור מתואר מטבע המונח על תקליטור מסתובב . המטבע מסתובב יחד עם התקליטור , בתנועה קצובה במעגל . א . איזו מחמש האפשרויות ( 5 ) - ( 1 ) מתארת נכון את כיווני המהירות , התאוצה והכוח השקול הפועל על המטבע , בנקודה בה הוא מתואר באיור ? ב . מהם הכוחות הפועלים על המטבע ?

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר