עמוד:281

. 11 תת'לי סיכום תרגילים 82 - 70 מיועדים לתרגול אינטגרטיבי , וכהכנה לבחינה מסכמת של הפרק . . 70 א . האם גוף נע בהכרח בכיוון הכוח השקול הפועל עליו ? אם כן - נמקו . אם לא - הביאו דוגמה נגדית . ב . האם תאוצת גוף היא בהכרח בכיוון הכוח השקול הפועל עליו ? אם כן - נמקו . אם לא - הביאו דוגמה נגדית . . 71 אתם תולים משקולת על חוט תפירה . החוט אינו נקרע . אולם כאשר אתם מושכים את החוט על ידי הרמת היד בתאוצה כלפי מעלה - החוט נקרע . הסבירו מדוע החוט נקרע במצב השני , למרות שהוא לא נקרע במצב הראשון . . 72 גוף A שמסתו m = 3 kg קשור באמצעות חוט שמסתו ניתנת להזנחה לגוף B שמסתו . m = 2 kg נער מפעיל על גוף A כוח F כלפי מעלה , כך שמערכת שני הגופים נשארת במנוחה , כמתואר באיור . הזניחו את התנגדות האוויר . א . חשבו את גודלו של הכוח F ב . הנער מגדיל את הכוח ל- - 80 N ( 1 ) מהי תאוצת מערכת שני הגופים ? ( 2 ) מהי מתיחות החוט ? ג . ברגע מסוים הנער מרפה ממערכת שני הגופים . איזה מבין ארבעת התרשימים ( 4 ) - ( 1 ) שלפניכם מתאר נכון את מערכת הגופים במהלך ירידתה ? . 73 משחררים שני גופים א ב-1 מאותו גובה . התנגדות האוויר אינה ניתנת להזנחה . איזה משני הגופים יפגע ראשון ברצפה , אם -.א . לגופים מסות שוות , אך על גוף א פועלת התנגדות אוויר גדולה יותר ? נמקו . ב . מסתו של גוף א גדולה יותר , אך על שני הגופים פועלת אותר , התנגדות אוויר . נמקו . . 74 תלמיד הניח גוף על מדרון , ומדד בעזרת מד טווח את מהירות הגוף המחליק במדרון במרווחי זמן שווים ; רגע £ = 0 הוא רגע מסוים במהלך תנועת הגוף . המהירות נמדדה ביחס לציר מקום בכיוון המורד . הנקודה העליונה של המדרון נמצאת בגובה 0 . 6 m מעל הנקודה הנמוכה ביותר של המדרון , ואורך המדרון הוא , 1 m כמתואר באיור .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר