עמוד:279

ג . חשבו את מסת הקרונית . A ד . חשבו את מסת המשקולת . B ה . סרטטו גרפים המתארים את מהירות הקרונית ואת מקומה כפונקציה של הזמן , מרגע . t = 1 . 5 s 1 y t = 0 סעיף : 5 . 1 הקשרים בין הפונקציות v ( t ) , x ( t ) a ( t ) -1 באסצעות נגזרות ואינטגרלים . 55 פונקציית מקום-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר היא x = t - 4 t כאשר x-1 t נמדדים ביחידות . si הכיוון החיובי של הציר הוא ימינה . א . בסעיף זה אל תשתמשו בנגזרות , אלא התבססו , במקרה הצורך , על הנוסחאות הקינמטיות לתנועה שוות תאוצה . ( 1 ) מתי הגוף עבר בראשית הצירים ? ( 2 ) מצאו את תאוצת הגוף . ( 3 ) מצאו את נוסחת מהירות-זמן של הגוף . ( 4 ) סרטטו גרף מקום-זמן של הגוף . ( 5 ) מתי היה הגוף במרחק מרבי שמאלה מהראשית ? ב . ענו על הסעיפים ( 5 ) -1 ( 3 ) , ( 2 ) לעיל בעזרת פעולת הנגזרת . . 56 נוסחת מהירות-זמן של גוף הנע לאורך קו ישר היא : v = 2 t + 1 כאשר v-1 t נמדדים ביחידות . SI ברגע t = 0 הגוף היה בנקודה ששיעורה . x = 5 m א . מצאו את נוסחת תאוצה-זמן . ב . האם תאוצת הגוף קבועה ? נמקו . ג . מצאו את נוסחת מקום-זמן . סעיף : 5 . 2 משוואת תנועה - פתרון אנליטי . 57 גוף שמסתו m = 2 kg נע בהשפעת כוח שקול שגודלו מיוצג על ידי התבנית המתמטית : F ( t ) = 2 t F-1 t ) נמדדים ביחידות ( si וכיוונו קבוע . ברגע t = 0 הגוף היה בנקודה ששיעורה x = 3 m ומהירותו היתה . v = 2 m / s 0 א . כתבו את משוואת התנועה של הגוף . ב . מצאו את נוסחת תאוצה-זמן . ג . מצאו את נוסחת מהירות-זמן ד . מצאו את נוסחת מקום-זמן . סעיף : 6 הוקי ניוטון ומעוכות "חוס . 58 א . הגדירו את המושג "מערכת ייחוס . " ב . למה מתכוונים כאשר אומרים ש " מהיחת היא גודל יחסי " ( ולא גודל מוחלט ?( . 59 האם חוקי ניוטון מנוסחים לכל מערכת ייחוס ? הדגימו את דבריכם . . 60 הראו באמצעות דוגמה כי קיימות מערכות ייחוס שביחס אליהן תאוצתו של גוף שונה מאפס , למתת שהכוח השקול הפועל על הגוף שווה לאפס . . 61 נניח שאתם יושבים בתוך קרון ומתבוננים בספר המונח על שולחן הנמצא בתוך הקרון . אין חיכוך בין הספר לבין השולחן . לפתע הספר מתחיל לנוע לכיותכם , בתאוצה . כיצד תסבירו את התופעה , אם ידוע שלא הופעלו כוחות על הספר על ידי גופים אחרים ? . 62 החץ מתאר את מהירותו של גוף ביחס למערכת המעבדה . , _ , v = 5 m / s סרטטו את וקטור המהירות של הגוף ביחס לצופה אשר נע ביחס למערכת המעבדה : א . שמאלה , במהירות שגודלה 5 מ \' . 'ש ב . ימינה , במהירות שגודלה 5 מ \' ש . ' ג . ימינה , במהירות שגודלה 10 מ \' ש . ' . 63 החצים מתארים שני ערכי מהירות במרווח זמן של 0 . 5 ש ' של גוף הנע ימינה . המהירויות נמדדו ביחס למערכת המעבדה .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר