עמוד:276

. 44 * התבוננו באיור של שאלה 43 ( ניתן להזניח את החיכוך בין הגוף לבין השולחן , ואת מסת החוט . ( א . המערכת מוחזקת במנוחה . סרטטו את הכוחות הפועלים על כל אחד משני הגופים . משחררים את המערכת : ב . האם גודל הכוח שהחוט מפעיל על הגוף MinoDty שווה ל ?™^ נמקו . ג . בטאו באמצעות g-1 m , M .-את ( 1 ) גודל התאוצה a של המשקולת . ( 2 ) המתיחות ! של החוט . ד . אילו היו מחליפים בין הגוף והמשקולת : ( ו ) האם התאוצה היתה משתנה ? נמקו . ( 2 ) האם מתיחות החוט היתה משתנה ? נמקו . ה . הראו . a < go ענו מתוך שיקול דעת , ואחר-כך הוכיחו באמצעות תשובתכם לסעיף ג . ( 1 ) ו . עורכים סדרת ניסויים בהם מסת הגוף המחליק על השולחן D ^ WDI , nvnp ( M ) בכל ניסוי את מסת המשקולת . m ( 1 ) סרטט / גרף מקורב של תאוצת הגוף המחליק על השולחן כפונקציה של יחס . m / M niDon ( 2 ) בחנו את תשובתכם לסעיף ( 1 ) על-ידי בניית גרף על-פי ערכים מספריים . היעזרו במחשב . הנחיה : על סמך הביטוי שמצאתם בסעיף ג ( 1 ) בטאו את a כפונקציה של . m / M . 45 גוף שמסתו M = 0 . 5 kg קשור באמצעות חוט העובר על פני גלגלת למשקולת בת m = 0 . 3 kg ( איור א . ( מאחורי הגוף שמסתו M ניצב מד טווח S המחובר למחשב . המערכת במנוחה והמשקולת שמסתה m נמצאת בגובה h מעל הרצפה . ברגע t = 0 משוחררת המערכת , ועל מסך המחשב נרשם גרף מהירות-זמן של הגוף שמסתו , M מרגע t = 0 עד לרגע שבו המשקולת פוגעת ברצפה ( איור ב . ( מסת החוט ניתנת להזנחה , אך החיכוך בין הגוף למשטח אינו ניתן להזנחה . א . חשבו את תאוצת הגוף שמסתו M ואת הגונה . h ב . חשבו את מקדם החיכוך בין הגוף לבין המשטח . ג . העתק את איור ב , והוסיפו עקומת מהירות-זמן של הגוף שמסתו M עד רגע עצירתו , בהנחה שהוא נעצר לפני הגעתו לקצה המשטח האופקי . . 46 שני גופים בני מסה , m = 0 . 7 kg-1 M = 1 . 05 kg קשורים באמצעות חוט s העובר על פני גלגלת . x הגלגלת תלויה באמצעות חוט . s מסות החוטים 2 והגלגלת ניתנות להזנחה כיחס למסות הגופים . חשבו את : א . גודל תאוצת המערכת . ב . מתיחות החוט ^ ג . מתיחות החוט . s 2 איוו ב איוו א

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר