עמוד:275

. 38 א . תולים גוף על קפיץ , ומעתיקים את המערכת מכדור הארץ לירח . האם התארכות הקפיץ על הירח תהיה שווה לזו על פני כדור הארץ ? נמקו . ב . מאזנים גוף על מאזני כף באמצעות משקולות , ומעתיקים את המערכת מכדור הארץ לירח . האם המאזניים יישארו מאוזנים גם על הירח ? נמקו . . 39 מסתו של גוף על פני כדור הארץ היא 100 גרם . א . מה תהיה מ 0 ת 1 על פני כוכב הלכת מאדים ? ב . האם כוח הכובד שיפעל עליו על פני המאדים יהיה שווה לכוח הכובד שפועל עליו על פני הארץ ? נמקו . סעיף : 4 . 2 יישומים למערכות רב גופיות , שגר / , תאוצות הגופים שוות בגודלן . 40 גוף A שמסתו 2 kg קשור בחוט שמסתו ניתנת להזנחה לגוף B שמסתו . 3 kg הגוף A נמשך ימינה על ידי כוח שגודלו . 20 N שני הגופים נמצאים על משטח אופקי חסר חיכוך . במהלך התנועה אורך החוט אינו משתנה . א . מדוע תאוצות הגופים שוות ? ב . על איזה מבין שני הגופים פועל כוח שקול גדול יותר ? נמקו באופן איכותי ( במילים , ללא חישוב . ( ג . מצאו את תאוצת הגופים ואת מתיחות החוט . ד . סרטטו את החוט ואת הכוחות הפועלים עליו בקצותיו ( התייחסו לכיווני הכוחות ולגדלים שלהם . ( . 41 הכוח F מאיץ את המערכת המתוארת באיור . מסות החוטים וכוחות חיכוך ניתנים להזנחה . nm מתיחנתו של חוט s קטנה מזו של חוט , s גדולה ממנה או שווה לה ? ענו על השאלה מתוך שיקול דעת , ואחר-כך בדקו בעזרת נוסחאות . . 42 כוח אופקי שגודלו F = 30 N פוע 7 על תיבה שמסתה . M = 20 kg תיבה זו דוחפת תיבה שנייה שמסתה . m = 10 kg שתי התיבות מונחות על משטח אופקי נטול חיכוך . חשבו את : א . תאוצתה של כל אחת משתי התיבות . ב . הכוח הנורמלי N _ שבו התיבה הראשונה דוחפת את השנייה . דו הכוח הנורמלי N 2 שבו התיבה השנייה דוחפת את ^ הראשונה . . 43 גוף שמסתו M = 0 . 8 kg קשור באמצעות חוט העובר על פני גלגלת למשקולת שמסתה . m = 0 . 2 kg ניתן להזניח את החיכוך בין הגוף לבין השולחן , ואת מסת החוט . א . המערכת מוחזקת במנוחה . סרטטו את הכוחות הפועלים על כל אחד משני הגופים , והשלימו את הטבלה שלפניכם לגבי כוחות אלה . ב . משחררים את המערכת . חשבו את : ( 1 ) גודל התאוצה a של המשקולת . ( 2 ) המתיחות ! של החוט .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר