עמוד:274

א . המתקן מואץ לאורכו ( לאורך ציר ( x והגוף סוטה מהמרכז בשיעור , AC כמתואר באיור . במצב זה : ( 1 ) מהו כיוון תאוצת המתקן ? ( 2 ) בטאו את גודל התאוצה באמצעות . A ( M m , k ב . רוצים להתקין מד תאוצה בתוך צוללת היכולה לנוע במרחב תלת ממדי כלומר לכל הכיוונים . ( 1 ) תכננו מערכת המבוססת על המתקן , שבאמצעותה תוכלו למדוד תאוצה במרחב , כלומר למדוד 3 רכיבי תאוצה במערכת צירים קרטזית . z 1 y , x ( 2 ) כיצד אפשר לקבוע בכל רגע את מקומה ואת מהירותה של הצוללת באמצעות מד-תא 1 צה וידיעת " תנאיי התחלה" ( כלומר ידיעת מקומה ומהירותה ברגע מסוים ?( סעיף : 2 . 4 המסה כמדד להתמדתם של גופים . 34 נניח שאתם מאיצים גוף ממנוחה על-ידי כוח קבוע , ומוצאים כי כעבור שנייה אחת גודל מהירותו הוא . 1 . 5 m / s אתם חוזרים על הניסוי , בהפעילכם אותו כוח על גוף אחר , וגודל מהירותו משתנה מאפס ל- 2 . 25 m / s במשך חצי שנייה . לאיזה משני הגופים מסה גדולה יותר ? פי כמה ? . 35 כוח שגודלו F מעניק לגוף שמסתו m תאוצה 1 שגודלה , 3 m / s ולגוף שמסתו תאוצה . 5 m / s ™ 2 איזה מהקשרים ( 4 ) - ( 1 ) שלהלן נכון לגבי גודל התאוצה a ( ביחידות ( m / s שתוענק על ידי כוח זה לשני הגופים בהיותם מחוברים זה לזה ? נמקו את בחירתכם . a > 5 ( 1 ) a < 3 ( 2 ) 3 < a < 5 ( 3 ) ( 4 ) אי אפשר לענות על השאלה כי ערכי F , m ו- m 2 x אינם נתונים . . 36 שני גופים B-1 A מתנגשים . בעת ההתנגשות , מלבד הכוחות שכל גוף מפעיל על משנהו , אין פועלים כוחות נוספים . השינוי במהירותו של גוף A גדול מהשינוי במהירותו של גוף . B איזו מבין ארבע האפשרויות שלפניכם היא הנכונה ? נמקו את בחירתכם . ( 1 ) מסתו של גוף A גדולה מזו של גוף . B ( 2 ) מסתו של גוף B גדולה מזו של גוף . A ( 3 ) אי אפשר לקבוע לאיזה מבין שני הגופים מסה גדולה יותר , כי ערכים מספריים אינם נתונים . ( 4 ) המצב המתואר בשאלה אינו אפשרי . סעיף : 3 . 1 המסה של גוף כמדד לעוצמת כוח הכובד הפועל עליו . 37 על שני גופים נחים א ו-ב מופעלים בו זמנית כוחות ( שקולים ) שווים ( כוחות הכובד מתקזזים על-ידי כוחות נגדיים . ( איור א מתאר את עקבותיהם של שני הגופים באותם רגעים ( הגופים נעים ימינה . ( א . לאיזה מהגופים מסה גדולה יותר ? נמקו . ב . תולים כל גוף על קפיץ . שני הקפיצים זהים . התארכותו של איזה קפיץ גדולה יותר ? הסבירו . ג . שני הגופים משוחררים מאותו גובה , ונופלים חופשית . איור ב מתאר את עקבותיו של גוף א במרווחי זמן שווים . העתיקו את האיור , והוסיפו לציח איור המתאר את עקבותיו של גוף ב באותם זמנים בהם מתואר גוף א . האם שני הגופים נופלים יחד ? אם לא - איזה מהם נע מהר יותר ? אם כן - מדוע הגוף הכבד אינו נופל מהר מהגוף הקל , למרות שפועל עליו כוח כובד גדול יותר ?

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר