עמוד:273

הנעת גופים ( רק תרגיל ( 29 . 29 א . האם כוח פנימי עשוי לשנות את מהירותו של גוף ? הסבירו בהסתמך על חוקי ניוטון , והביאו דוגמאות . ב . מכונית יוצאת לדרך ממנוחה . ( 1 ) איזה כוח מאיץ את המכונית ? מי מפעיל כוח זה ? ( 2 ) מהו תפקיד המנוע ? ג . מכונית שמסתה 1 , 500 ק " ג מואצת ממנוחה למהירות 24 מ \' ש ' במשך 8 ש . ' מהו גודלו הממוצע של הכוח השקול הפועל על המכונית ? ד . מכונית שגודל מהירותה 15 מ \' ש' מתנגשת , ונעצרת תוך 0 . 5 ש . ' ( 1 ) מהו הכוח הממוצע שמפעילה חגורת הבטיחות על הנהג שמסתו 75 ק"ג ? ( 2 ) נוסע ( שגם הוא חגור ) מחזיק בידו כד יקר ושביר שמסתו 10 ק " ג . גודל הכוח המרבי שנוסע זה יכול להפעיל באמצעות ידיו הוא 250 ניוטון . האם הנוסע יצליח להחזיק בכד בעת ההתנגשות ? נמקו . . 30 גוף שמסתו 2 . 5 ק " ג נמצא ברגע t - 0 בראשית של מערכת צירים קרטזית , ופועלים עליו שני כוחות קבועים : ww F 10 t 1 ניוטון בכיוון החיובי של הציר , x x F -1 שגודלו 7 . 5 ניוטון בכיוון החיובי של הציר y ( כוחות 2 נוספים אינם פועלים על הגוף . ( א . חשבו את הכוח השקול . ב . חשבו את מהירות הגוף ברגע , t = 2 s אם מהירותו ברגע t-0 היא : 2 ( 2 ) מ \' ש ' בכיוון הכוח השקול . 2 ( 3 ) מ \' ש ' בכיוון החיובי של הציר . x ' VJ \ D 2 ( 4 ) בכיוון השלילי של הציר . x 2 באילו מארבעת המצבים ( 4 ) - ( 1 ) המתוארים בסעיף ב הגוף נע בכיוון הכוח השקול ? ד . חשבו את מקום הגוף ברגע t = 2 s בכל אחד מארבעת המצבים המתוארים בסעיף ב . . 31 מניחים גוף A בחזית קרונית , כמתואר באיור , ובו זמנית מאיצים אותה ממנוחה בתאוצה קבועה . מקדם החיכוך בין גוף A והקטנית הוא 11 א . בטאו באמצעות » את התאוצה המינימלית בה דרוש להאיץ את הקרונית , כדי שגוף A לא יחליק לאורך חזית הקרונית . ב . מאיצים את הקרונית בתאוצה השווה למחצית התאוצה שחישבתם בסעיף א . ( 1 ) בטאו באמצעות 1 ן את הרכיב האנכי של תאוצת גוף . A ( 2 ) בטאו באמצעות nn 1 התאוצה הכוללת של גוף A ( גודל וכיוון . ( ( 3 ) תארו את מסלול התנועה של גוף A מנקודת ראותו של צופה על הקרקע , ומנקודת ראותו של צופה הנמצא בקרונית . סד תאוצה . 32 באיור מוצגת משקולת הקשורה באמצעות חוט לתקרה של מכונית , הנעה בכיוון אופקי . המתקן משמש מד-תאוצה ; התאוצה נקבעת על-פי סטיית החוט מהכיוון האנכי . זווית הסטייה של החוט מהכיוון האנכי היא . 30 ° א . קבעו על-פי האיור את כיוון תאוצת המכונית . ב . חשבו את גודל תאוצת המכונית . ג . האם אפשר לקבוע על-פי האיור את כיוון התנועה של המכונית ? נמקו . . 33 באיור מתואר מתקן המורכב מגוף שמסתו ל" ומשני קפיצים זהים המחוברים אליו בשני צידיו . לכל קפיץ קבוע כוח . k כאשר המתקן אינו מואץ , הקפיצים רפויים ( אינם מתוחים ואינם מכווצים , ( והמחוג המחובר לגוף מצביע על שנת . " 0 " אפשר למדוד באמצעות מתקן זה את תאוצתו , כאשר זו לאורך המתקן .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר